Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091601S Tutkielman ohjaussopimus, 4 op 
Tunniste 091601S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Tutkielman ohjaussopimus  Lyhenne Tutkimussuunn. 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Kuvaus
Laajuus 

4 op

 
Opetuskieli 

Suomi, Englanti

 
Ajoitus 

Tutkielma voidaan aloittaa jo opintojen alkuvaiheessa. Mahdolliset tutkimustyön aloittamista koskevat edellytykset ovat aihekohtaisia ja aloituksesta sovitaan kyseisen tutkimusprojektin vastuuhenkilön kanssa.

Ohjaussopimus ja tutkimussuunnitelma tulee palauttaa viimeistään 4. lukuvuoden keväällä. Hyväksytty tutkimussuunnitelma on yksi hammaslääkärin viransijaisuuskelpoisuuden edellytyksistä.

 
Osaamistavoitteet 

Aloittaessaan tutkielman opiskelija laatii tutkielman tutkimussuunnitelman, jossa esitetään lyhyesti tutkimuksen tausta, tutkimusongelmat, tutkimusmenetelmä sekä aineistonkeruu-, käsittely- ja raportointisuunnitelma sekä toteutuksen aikataulutus.

Tutkielman toteuttamisen ohjauksesta laaditaan työn ohjaajan kanssa ohjaussopimus. Työn ohjaaja tarkastaa ja hyväksyy tutkimussuunnitelman allekirjoittamalla tutkielman ohjaussopimuksen.

 
Sisältö 

Tutkimussuunnitelman ja ohjaussopimuksen laatiminen.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus (lähiopetus + itsenäinen opiskelu)

 
Toteutustavat 

Toteutustavat vaihtelevat. Ohjausta ja itsenäistä työskentelyä yhteensä 108 tuntia.

 
Kohderyhmä 

Hammaslääketieteen 1.-5. vuosikurssin opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Tieto ja tutkimus I-III

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tutkielman ohjaussopimuslomake löytyy täältä: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/57251#6196 

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Antti Tiisanoja

 
Työelämäyhteistyö 

Tutkielman tekeminen voi antaa erinomaiset mahdollisuudet kehittää työelämän käytäntöjä ja luoda kontakteja työelämään.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tutkielman ohjaussopimus  Opintojakso  Antti Tiisanoja  26.11.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: