Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
091506S Säteilyturvallisuus hammaslääketieteessä, 0.5-0.6 op 
Tunniste 091506S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Säteilyturvallisuus hammaslääketieteessä  Lyhenne Säteilyturvalli 
Laajuus0.5-0.6 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Annina Sipola 

Kuvaus
Laajuus 

1 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

4. vuoden kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssilla perehdytään hammasröntgentoimintaan vaikuttavaan keskeisimpään säteilylainsäädäntöön sekä hammasröntgentoiminnan laadunvarmistukseen.

 
Sisältö 

Käytännön toimenpiteet hammaslääkärin vastaanotolla liittyen säteilysuojeluun ja hammasröntgentoiminnan laadunvarmistukseen

 
Järjestämistapa 

Luennot, harjoitustyöt
Moodle

 
Toteutustavat 

Luennot, harjoitustyöt
Moodle

 
Kohderyhmä 

4 vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Oppimateriaali 

STUK julkaisema soveltuva materiaali ja luennoilla jaettava materiaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Hyväksytty/hylätty, läsnäolovelvollisuus

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Annina Sipola

 
Työelämäyhteistyö 

Opetushammashoitola, Oulun kaupunki.

 
Lisätiedot 

Kurssi on hammaslääkärikoulutukseen kuuluvaa lakisääteistä säteilysuojelukoulutusta.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Säteilyturvallisuus hammaslääketieteessä  Opintojakso  0.5  Annina Sipola  05.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: