Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090174S-03 Neurologia, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090174S-03  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Neurologia  Lyhenne Neurologia 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Kärppä, Mikko Sakari 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa 5 op opintoja, vastaa 0.4 op työmäärää)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

DC9, Syventävät opinnot

 
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää opintojakson jälkeen aivohermojen ja pään alueen neurologisten oireiden taustaa ja tutkimustarpeita. Opiskelija osaa lähettää potilaan neurologisten sairauksien asettamien rajoitusten selvittelyyn ja osaa arvioida neurologisten sairauksien hoidollisia erityispiirteitä hammaslääkärin kannalta.


 
Sisältö 

Neurologisen potilaan tutkiminen, neurologinen potilas hammaslääkärin vastaanotolla, päänsärky, unihäiriöt ja keskeiset neurologiset sairaudet

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot 6 tuntia

 
Kohderyhmä 

5. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suusairaudet ja terveys -juonne

 
Oppimateriaali 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, opetuksen yhteydessä jaettu aineisto

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen luento-opetukseen (korvaava kirjallinen työ)

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointia hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Kliininen opettaja Mikko Kärppä

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Neurologia  Opintojakso  Kärppä, Mikko Sakari  17.11.21 -24.11.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: