Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090174S-01 Sisätautioppi, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090174S-01  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Sisätautioppi  Lyhenne Sisätautioppi 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Olavi Ukkola 

Kuvaus
Laajuus 

0 op (osa 5 op kokonaisuutta, vastaa 0.8 op työmäärää)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

DC9

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija perehtyy tavallisimpiin ja hammaslääkärin kannalta merkittävimpiin sisätauteihin. Opiskelija saa käsityksen sisätaudeista ja oppii havaitsemaan sisätautien ja hammaslääketieteen yhtymäkohtia.

 
Sisältö 

Sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet: koronaaritauti, yleistä rytmihäiriöistä, verenpainetauti ja endokardiitti, etenkin sen profylaksia. Keuhkosairaudet: astma, COPD, keuhkosyöpä, uniapneatauti, tuberkuloosi ja sarkoidoosi Endokrinologia: diabetes, yleiskatsaus muihin endokrinologian sairauksiin kuten akromegalia, Addisonin tauti, Cushingin tauti, kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasten sairaudet. Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet: munuaisten kroonisen vajaatoiminnan syyt ja hoito, elinsiirto- ja immunosuppressiopotilai¬den hammashoidon erityispiirteet ja hoidon suunnittelu. Gastroentrologia: yleiskatsaus gastroentrologisiin tauteihin, gastroesofageaalinen reflux, ulcus, colitis ulcerosa, Crohnin tauti, keliakia, haima, maksakirroosi, laktoosi-intoleranssi ja erikoisruokavaliot. Verisairaudet: yleistä anemioista, leukemioista, hemofilioista ja muista lisääntyneeseen vuotoon liittyvistä tekijöistä, hammashoidon suunnittelu ja erityispiirteet em. potilailla sekä antikoagulanttihoito. Infektiosairaudet: Hepatiitti ja HIV. Reumatologia: yleistä nivelreumasta ja sidekudosreumataudeista, suun limakalvo-oireet/löydökset, LED (kortisoni, sytostaatti, tulehduskipulääkkeet)

 
Järjestämistapa 

Pakollinen osallistuminen luento-opetukseen (10 t)

 
Toteutustavat 

Pakollinen osallistuminen luento-opetukseen (10 t)

 
Kohderyhmä 

5. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Suositeltavia oppikirjoja:
Vauhkonen I, Holmström P: Sisätaudit. (4. painos, 2012), Sanoma pro
Heikkilä J, Mäkijärvi M. EKG (2003), Kustannus Oy Duodecim
Heikkilä J, Kupari M, Airaksinen J, Huikuri H, Nieminen MS, Peuhkurinen K. Kardiologia (2008), Kustannus Oy Duodecim
Mäkijärvi M, Parikka H, Raatikainen P, Heikkilä J. EKG-tulkinnan työkirja (2006), Kustannus Oy Duodecim
Huovinen P, Hedman K, Heikkinen T, Järvinen A, Meri S, Vaara M. (toim.): Mikrobiologia – Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, kirja 1 (1.-2. painos, 2011), Kustannus Oy Duodecim
Hedman K, Heikkinen T, Huovinen P, Järvinen A, Meri S, Vaara M. (toim.): Immunologia – Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, kirja 2 (2011), Kustannus Oy Duodecim
Hedman K, Heikkinen T, Huovinen P, Järvinen A, Meri S, Vaara M. (toim.): Infektiosairaudet – Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet, kirja 3 (2011), Kustannus Oy Duodecim
Pasternack, A (toim.): Nefrologia (2012), Kustannus Oy Duodecim
Höckerstedt K, Färkkilä M, Kivilaakso E, Pikkarainen P. Gastroenterologia ja hepatologia (2007), Kustannus Oy Duodecim
Kaarteenaho R., Brander P., Halme M., Kinnula V (toim).: Keuhkosairaudet – diagnostiikka ja hoito (2013), Kustannus Oy Duodecim
Koskenvuo K. (toim.): Sairauksien ehkäisy (2003), Kustannus Oy Duodecim
Martio J., Karjalainen A., Kauppi M., Kukkurainen M-L., Kyngäs H.: Reuma (2007), Kustannus Oy Duodecim
Ruutu T, Rajamäki A, Lassila R, Porkka K. Veritaudit (2007), Kustannus Oy Duodecim
Välimäki M, Sane T, Dunkel L.: Endokrinologia (2. painos, 2009) Kustannus Oy Duodecim
Thaler M. The only EKG book you'll ever need. 4th ed (2003). Lippincott Williams & Wilkins

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Pakollinen osallistuminen luento-opetukseen (10 t)

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Olavi Ukkola

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Sisätautioppi DC9  Opintojakso  Juhani Junttila  03.11.21 -24.11.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: