Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090171A-02 Suun terveydenhuollon toimintatahot, 0 op / 0 ov 
Tunniste 090171A-02  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Suun terveydenhuollon toimintatahot  Lyhenne Suun terveydenh 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Marja-Liisa Laitala 

Kuvaus
Laajuus 

Osa opintojaksoa 090171A Johdatus suun terveyteen I 3 op opintoja, vastaa 0,5 op työmäärää

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee suun terveydenhuollon ammattiryhmät ja yhteistyötahot ja palveluja tarjoavat organisaatio
  • tuntee terveyden edistämisen perusperiaatteet ja osaa pohtia ja arvioida niiden merkitystä suun terveydenhuollossa
  • tuntee suun keskeiset sairaudet ja suun omahoidon perusteet
 
Sisältö 

Suun terveydenhuollon ammattiryhmät ja yhteistyötahot, terveyden edistämisen periaatteet, suun keskeiset sairaudet ja suun omahoito

Opetuksesta osa integroituu C1 kurssilla kansanterveystieteen- ja yleislääketieteen opetukseen

 

 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 3,5 h, tutustuminen terveyskeskuksen toimintaan, oppimispäiväkirja

 
Kohderyhmä 

1. vuoden hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

043037P Kansanterveystiede

 
Oppimateriaali 

Opintojakson alussa ilmoitettava ajankohtainen materiaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistotutkija Marja-Liisa Laitala, Yliopistotutkija Anna-Maija Syrjälä

 
Työelämäyhteistyö 

Tutustuminen terveyskeskustoimintaan

 
Lisätiedot 

Opintojakso kuuluu Hammaslääkärin perustiedot ja –taidot juonteeseen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Suun terveydenhuollon toimintatahot  Opintojakso  Syrjälä, Anna-Maija Hannele  27.08.21 -19.10.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: