Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790351A LuK-seminaari ja -tutkielma, 10 op 
Tunniste 790351A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi LuK-seminaari ja -tutkielma  Lyhenne LuK-seminaari j 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Janne Alahuhta 
Juha Ridanpää 
Kaj Zimmerbauer 

Kuvaus
Laajuus 

10 op

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

3. syys- ja kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelijat osaavat käyttää maantieteellisen tutkimuksenteon tärkeimpiä lähtökohtia, menetelmävalintoja sekä kirjoitustapoja. Opiskelija osaa laatia itsenäisesti tieteellisen opinnäytetyön ja hallitsee tieteellisen tutkimustyön perusteet.

 
Sisältö 

Opiskelijat perehtyvät pääosin itsenäisesti valitsemaansa aihepiiriin ja omaksuvat tieteellisen tutkimuksen teon teoriassa ja käytännössä. Opetus eriytetään siten, että se palvelee eri suuntautumisvaihtoehtojen tarpeita. LuK-tutkielma on kirjallinen työ, jossa osoitetaan perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen kirjoittamiseen ja tieteellisten menetelmien ja/tai lähdekirjallisuuden käyttöön.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Opintojakso aloitetaan lukukauden alussa infotilaisuudella, jossa kerrotaan tarkemmin opintojakson sisällöstä ja tutkielman teosta. Tämän lisäksi on suuntautumisvaihtoehdosta riippuen muutamia yhteisiä tapaamisia ja/tai henkilökohtaisia keskusteluja ohjaajan kanssa työn edistymisestä lukukauden aikana. Valmis LuK-tutkielma (20–30 sivua) esitetään kirjallisesti ja suullisesti lukukauden loppupuolella (yleensä huhti -ja marraskuun lopulla) seminaarissa. Lisäksi opintojaksoon kuuluu kanssaopiskelijan työn opponointi seminaarin yhteydessä. Lopuksi LuK-tutkielman pohjalta tehdään kypsyysnäyte yleisenä tenttipäivänä, kun tutkielma on hyväksytty.

 
Kohderyhmä 

Kuuluu kaikille maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

Maantieteen P- ja A-opinnot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

LuK-tutkielman palauttaminen ja esittäminen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

AA: Kaj Zimmerbauer, KM: Juha Ridanpää, LM: Janne Alahuhta

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  LuK-seminaari ja -tutkielma  Opintojakso  10  Juha Ridanpää  10.09.20 -06.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa