Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
905050Y Japanin kanji-merkkien kurssi 2, 1-3 op 
Tunniste 905050Y  Voimassaolo 01.08.2006 -
Nimi Japanin kanji-merkkien kurssi 2  Lyhenne Japanin kanji-m 
Laajuus1-3 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8009 Kieliopinnot, japani 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viiteke­hyksen taitotaso A2-B1.

 
Asema 

Vapaaehtoinen: Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen. Voit myös sisällyttää kurssin KIE­KUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavaan Hutkin sivuaineeseen Japani-opintoihin.

 
Lähtötasovaatimus 

Syksyllä alkanut Japanin jatkokurssi I (5 op) ja Japanin kanji-merkkien kurssi I (2op).

 
Laajuus 

1 - 3 op

 
Opetuskieli 

japani / suomi

 
Ajoitus 

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tunnistaa n.  350 - 500 japanin kanji- merkkiä. Opiskelija kykenee ymmärtämään jatko­kursseilla opittavaa tekstiä kohtalaisesti ilman furigana-litterointia. Opiskelija osaa yhä sujuvammin ja nopeammin kirjoittaa kanji-merkkejä sisältäviä lauseita.

 
Sisältö 

Opiskelija tutustuu n.  150 - 250 uuteen kanji-merkkeihin itsenäisesti. Opiskelija voi harjoitella japanin kielen kirjaimistoa siten, että hän osaa lukea opittuja kanji-merkkejä sisältävää japanin tekstiä yhä sujuvammin. Opiskelija myös harjoittelee lukemista ja kirjoittamista internetin ohjelmien ja itseohjautuvien harjoi­tustehtävien avulla. Kontaktiopetuksella etsitään ongelmille ratkaisuja ja tarkistetaan opittuja kanjeja tehtävien avulla.

 
Järjestämistapa 

-

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetusta on yh­teensä 12 tuntia lukukaudessa. Kon­taktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opinto-pisteiden määrä määräytyy sen mukaan, kuinka paljon opiskelija tekee itseopiskelua annettujen lisää tehtävien avulla ja edistyy luku- ja kirjoitustaidossa.

 
Kohderyhmä 

-

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Opiskelija saa tulostettavan materiaalin opettajalta.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, kirjainmerkkien harjoitustehtävien palautus ja väli- ja loppukuulustelu.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Junko Sopo

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Japanin kanji-merkkien kurssi 3, kevät 2020  Opintojakso    14.01.20 -14.04.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa