Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
905049Y Japanin kanji-merkkien kurssi 1, 2 op 
Tunniste 905049Y  Voimassaolo 01.08.2006 -
Nimi Japanin kanji-merkkien kurssi 1  Lyhenne Japanin kanji-m 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8009 Kieliopinnot, japani 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viiteke­hyksen taitotaso A2.

 
Asema 

Vapaaehtoinen: Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen. Voit myös sisällyttää kurssin KIE­KUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) , tai vapaasti valittavaan sivuaineeseen Japani-opintohin.

 
Lähtötasovaatimus 

Japanin alkeiskurssit, tavu-kirjaimien kurssi ja ensimm. kanji-kurssi.

 
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

japani / suomi

 
Ajoitus 

Kurssi alkaa syyslukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa noin 250 kanji-merkkiä sisältävää tekstiä. Opiskelija saa entistä paremmin selvää Internetin ja median japanin tekstistä.


 


 
Sisältö 

Kontaktiopetuksessa opiskellaan noin 150 uuden kanji-merkin käyttöä. Kurssiin kuuluu myös kotitehtävät ja itsenäinen kanji-merkkien ja -sanojen opetteleminen. Kotitehtävänä on esimerkkilauseiden lukeminen ja omien lauseiden kirjoittaminen. Kirjoitetut lauseet tarkistetaan kontaktiopetuksessa.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus: 13 kontaktiopetustuntia ja itsenäinen opiskelu.

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetusta on 13 tuntia lukukaudessa. Kotitehtävien tekemiseen ja itsenäiseen opiskeluun käytetään yhteensä noin 40 tuntia. Kurssin lopussa on tunnin mittainen loppukoe.

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston opiskelijat. Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta: www.oulu.fi/kielikoulutus

 
Esitietovaatimukset 

ks. lähtötasovaatimus

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

905044Y Japanin kielen jatkokurssi 1.

 
Oppimateriaali 

Opiskelija saa tulostettavan materiaalin ja verkkotehtävät opettajalta.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, kotitehtävien tekeminen ja loppukoe.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1 - 5, hyväksytty, hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Takako Karppinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Japanin kanji-merkkien kurssi 2, SYKSY 2019  Opintojakso    12.09.19 -12.12.19

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa