Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
905049Y Japanin kanji-merkkien kurssi 1, 2 op 
Tunniste 905049Y  Voimassaolo 01.08.2006 -
Nimi Japanin kanji-merkkien kurssi 1  Lyhenne Japanin kanji-m 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8009 Kieliopinnot, japani 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viiteke­hyksen taitotaso A2.

 
Asema 

Vapaaehtoinen: Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen. Voit myös sisällyttää kurssin KIE­KUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) , tai vapaasti valittavaan sivuaineeseen Japani-opintohin.

 
Lähtötasovaatimus 

Japanin alkeis­kurssi (13 - 15 op). Kurssi on tarkoitettu japanin jatkokurssiin I osallistujille.

 
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

japani / suomi

 
Ajoitus 

Kurssi alkaa syyslukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa lukea n. 250 kanji-merkkiä sisältävää tekstiä ilman apuvälineitä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen luento­päiväkirjan tai esseen käyttäen japanin kielen kirjainmerkkejä. Opiskelija lukee ja ymmärtää internetin yleistä mutta yksinkertaista tekstiä (esim. ruokaohjeet, TV-ohjelmat, erilaiset lomakkeet) käyttäen tietokoneen japaninkielen lukuohjelmaa apunaan.


  
Sisältö 

Opiskelija tutustuu n. 150 uuteen kanji-merkkiin opettajan valmistaman materiaalin ja internetin ohjelman turvin. Opiskelija käsittelee yhteensä yhteensä n. 250 kanji-merkkiä, joista suoritetaan väli- ja lopputentti. Opiskelija harjoittelee japanin kielen kirjaimistoa etäopiskeluna siten, että hän lukee opittuja kanji-merkkejä sisältävää japanin tekstiä yhä sujuvammin. Opiskelija harjoittelee kanjien kirjoittamista täyttämällä työkirjan tehtäviä. Opiskelija harjoittelee lukuohjelman käyttöä niin, että hän pystyy lukemaan ja ymmärtämään helpohkoja japaninkielisiä artikkeleja internetin sivuilla

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus: itsenäinen opiskelu ja 12 kontaktiopetustuntia

 
Toteutustavat 

Työpanos on yhteensä 54 tuntia / 2 op ja se koostuu seuraavista osista:

  • itsenäinen opiskelu netissä olevilla kanjin ohjelmilla 28tuntia
  • tehtävien kirjoittaminen, joihin kuuluu uusien kanji-kirjaimien kirjoitus- ja lukuharjoituksia 14 tuntia
  • lähiopetus 12 tuntia
 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston opiskelijat. Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta: www.oulu.fi/kielikoulutus

 
Esitietovaatimukset 

ks. lähtötasovaatimus

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Japanin jatkokurssi I

 
Oppimateriaali 

Opettajan materiaali ja verkkotehtävät.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Annettujen tehtävien palautus ja lopputentti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1 - 5 / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Takako Karppinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Japanin kanji-merkkien kurssi 2, SYKSY 2019  Opintojakso    12.09.19 -12.12.19

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa