Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
905048Y Japanin tavu- ja kanji- kirjaimien kurssi 2, 1-3 op 
Tunniste 905048Y  Voimassaolo 01.08.2006 -
Nimi Japanin tavu- ja kanji- kirjaimien kurssi 2  Lyhenne Japanin tavu- j 
Laajuus1-3 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8009 Kieliopinnot, japani 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viiteke­hyksen taitotaso A1-2.

 
Asema 

Vapaaehtoinen: Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen. Voit myös sisällyttää kurssin KIE­KUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavaan Hutkin sivuaineeseen Japani-opintoihin

 
Lähtötasovaatimus 

Syksyllä alkanut Japanin alkeiskurssi I (5 op) ja Japanin tavu- ja kanji -kirjaimien kurssi 1 (2op). Kurssi on tarkoitettu japanin alkeiskurssiin II osallistujille.

 
Laajuus 

1 - 3 op

 
Opetuskieli 

japani / suomi

 
Ajoitus 

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään opiske­lija osaa lukea alkeiskurssilla opittavaa tekstiä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen kanji-merkkejä sisältävän tekstin.

 

 
Sisältö 

Kontaktiopetuksella opiskelija opiskelee japanin kielen kanji-merkkien perusasioita: radikaalin, kun-yomin ja on-yomin tehtäviä ja n.100 peruskanjia. Opiskelija tekee harjoitustyötä pari- ja ryhmätöissä ja oppii lukemista. Lisäksi opis­kelijan pitää itse harjoitella japanin kie­len kirjaimistoa annettujen tehtävien ja itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus: itsenäinen opiskelu ja 13 kontaktiopetustuntia

 

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetusta on yh­teensä 13 tuntia lukukaudessa. Kon­taktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä. Opintopisteiden määrä määräytyy sen mukaan, kuinka paljon opiskelija tekee itseopiskelua annettujen lisää tehtävien avulla ja edistyy luku- ja kirjoitustaidossa. 

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

ks. lähtötasovaatimus

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Japanin alkeiskurssi II

 
Oppimateriaali 

Opettajan materiaali ja verkkotehtävät.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Sään­nöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävi­en palautus, väli- ja loppukuulustelu.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Takako Karppinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Japanin kanji- kirjaimien kurssi 1, KEVÄT 2020  Opintojakso    13.01.20 -20.04.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa