Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
905047Y Japanin tavu- ja kanji -kirjaimien kurssi 1, 2 op 
Tunniste 905047Y  Voimassaolo 01.08.2006 -
Nimi Japanin tavu- ja kanji -kirjaimien kurssi 1  Lyhenne Japanin tavu- j 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8009 Kieliopinnot, japani 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

Eurooppalaisen viiteke­hyksen taitotaso A1.

 
Asema 

Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIE­KUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) ja vapaasti valittavaan Japani-opinnot sivuaineeseen. Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen.

 
Lähtötasovaatimus 

Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja. Kurssi on tarkoitettu japanin alkeis­kurssin I osallistujille.

 
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

japani / suomi

 
Ajoitus 

Kurssi alkaa syysluku­kaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa kaikki hiragana- (46 kpl) ja katakana- (46 kpl) tavukirjaimet. Lisäksi opiskelija osaa lukea tavukirjaimilla kirjoitettua alkeistason tekstiä ja osaa kirjoittaa lyhyen esseen.

 
Sisältö 

Kontaktiopetuksella opiskelija harjoittelee japanin kielen tavukirjaimien tunnistamista, kirjoittamista ja lukemista monipuolisin harjoituksin. Li­säksi opiskelija opettelee kaikki tavu-kirjaimet itsenäisesti opiskellen.

 

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus: itsenäinen opiskelu ja 13 kontaktiopetustuntia 
Toteutustavat 

Työpanos on yhteensä 54 tuntia / 2 op ja se koostuu seuraavista osista:

  • lähiopetus 13 tuntia
  • kotitehtäviä 13 tuntia
  • itsenäinen opiskelu (kirjaimien opettelu) 28 tuntia

 

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston opiskelijat, Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta: www.oulu.fi/kielikoulutus.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

905042Y Japanin alkeis­kurssi I

 
Oppimateriaali 

Japanin kielen alkeet 1, Finn Lectura, Takako Karppinen, 2014. Opettajan materiaali. Opetusmateriaalista kerrotaan tarkemmin oppitunnilla.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Sään­nöllinen osallistuminen kontaktiopetukseen, kotitehtävät ja väli- ja loppukoe.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1-5, hyväksytty, hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Takako Karppinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle sähköpostitse.

Opetustunti pidetään heti Alkeiskurssi 1 opetustuntien jälkeen: klo 15.50 – 16.35, iltaryhmässä klo 17.50 – 18.35.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa