Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
773615S Studia Generalia -esitelmät, 2 op 
Tunniste 773615S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Studia Generalia -esitelmät  Lyhenne Studia Generali 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3270 Geotieteet 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kaivannaisala 

Kuvaus
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

suomi/englanti

 
Ajoitus 

Opintojakso suoritetaan maisteriopintojen aikana

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija saa tietoa oman alansa ajankohtaisista työtehtävistä ja erikoisaloista sekä osaa poimia esitelmistä olennaiset asiat

 
Sisältö 

Opiskelija osallistuu geotieteiden tutkimusyksiköissä pidettävien geologian eri erikoisalojen työtä ja tutkimusta käsittelevien esitelmien seuraamiseen

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Vähintään neljän esitelmän seuraaminen, joista kirjoitetaan n. kahden sivun mittaiset referaatit. Referaatit toimitetaan vastuuhenkilölle.

 
Kohderyhmä 

Geologian maisterivaiheen opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Esitelmissä käytetty aineisto

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Referaatit.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

N.N.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Kurssi voidaan liittää minkä tahansa pääaineen opintosuoritukseksi geotieteissä

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa