Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
408514S Nordic education, 5 op 
Tunniste 408514S  Voimassaolo 01.08.2006 -
Nimi Nordic education  Lyhenne Nordic educatio 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Katri Jokikokko 

Kuvaus
Laajuus 

5 ECTS credits

 
Opetuskieli 

English

 
Ajoitus 

1st year Spring

 
Osaamistavoitteet 

After completion of the course, students are able to 

  • Recognize the basic principles of Finnish education 
  • Identify trends in Nordic societies compared with education in the European and global context 
  • Discuss specific issues and themes in education in the Nordic countries 
  • Discuss models of educational structures and best practices 
 
Sisältö 
  • Basic principles and development of Finnish education 
  • Specific educational issues in the Nordic countries 
  • Comparative approach to educational systems 
  • Visits to educational institutions 
 
Järjestämistapa 

Face-to-face teaching

 
Toteutustavat 

Lectures, seminars, individual and/or group work 

 
Kohderyhmä 

1st year students in the Master’s Degree Programme in Education and Globalisation 

 
Esitietovaatimukset 

None 

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

None 

 
Oppimateriaali 

Study material will be confirmed at the beginning of the course. 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Method of assessment: 

Active participation in lectures and seminars and the completion of given tasks and exam/essay/other assignment given at the beginning of the course. 

Assessment criteria: 

The assessment criteria is based on the learning outcomes of the course. 

Criteria for assessment of the assignment: 

0 = it is unfinished, fragmentary; the text is not connected to the theme of the course, only few references. 

1 = it is very superficial, disconnected matters are presented, and references are weakly used. 

2 = it is superficial, matters are disconnected in some places, references are satisfactorily used. 

3 = it contains reflection on the theme, matters are connected to each other, there is a plot in the work, using references is at a good level. 

4 = it is presented and written in an analytical way, matters are well connected to each other, using references is mainly at a very good level. 

5 = it is presented and written in a systematic and analytical way, matters are connected to each other very well, the using of references is excellent. 

 
Arviointiasteikko 

0 - 5

 
Vastuuhenkilö 

n.n.

 
Työelämäyhteistyö 

No

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen A/S Nordic Education (EdGlo 1st year)  Opintojakso  Anu Railasto-Moran  18.01.21 -03.03.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa