Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790320A Matkailusuunnittelu ja aluekehitys, 5 op 
Tunniste 790320A  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Matkailusuunnittelu ja aluekehitys  Lyhenne Matkailusuunnit 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Kaarina Tervo-Kankare 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti.

 
Ajoitus 

3. kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija oppii ymmärtämään matkailusuunnittelun ja alueellisen kehitystoiminnan suhdetta sekä tuntee keskeiset matkailun suunnittelu- ja kehitysmallit. Opiskelija tuntee kotimaisen ja eurooppalaisen matkailupolitiikan keskeiset lähtökohdat ja niihin vaikuttavat taustatekijät.

 
Sisältö 

Keskeiset matkailukehityksen ja -suunnittelun käsitteet ja teoriat, matkailukehityksen aluetaloudelliset vaikutukset ja niihin vaikuttavat tekijät sekä matkailupolitiikan ja alueellisten strategioiden peruslähtökohdat.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Luennot, harjoitustyö ja tentti.

 
Kohderyhmä 

Maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat, erityisesti MM erikoistuvat. Matkailun 25 op:n sivuaineopiskelijat. Maantieteen 60 op:n sivuaineopiskelijat. 

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi kuuluu matkailun sivuainekokonaisuuteen.

 
Oppimateriaali 
  • Hall, C.M. (2000). Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. 236 s. Prentice Hall, Harlow.
  • Muu kurssin alussa ilmoitettava materiaali.
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti ja harjoitustyö.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Kaarina Tervo-Kankare

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

Opintojaksoon kuuluva luentokuulustelu voidaan kirjoittaa suomeksi, kirjallisen harjoitustyön raportointi ja esittäminen englanniksi. Kurssin toteutusmuoto voi vaihdella, se voidaan järjestää myös kirjatenttinä ja harjoituskurssina.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Matkailusuunnittelu ja aluekehitys  Opintojakso  Kaarina Tervo-Kankare  23.03.21 -23.04.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Matkailusuunnittelu ja aluekehitys tentti tentti  Tentti  Kaarina Tervo-Kankare  05.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Matkailusuunnittelu ja aluekehitys tentti, 1.uusinta tentti  Tentti  Kaarina Tervo-Kankare  18.05.21