Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
413019S Työelämäopinnot, 10 op 
Tunniste 413019S  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Työelämäopinnot  Lyhenne Työelämäopinnot 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Teemu Suorsa 

Kuvaus
Laajuus 

10 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4.-5. opintovuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija laajentaa ja syventää omaa ammatillista identiteettiään, osaamistaan ja asiantuntijuuttaan.
Opiskelija saavuttaa valitsemansa tehtäväalueen teoreettisten perusteiden tuntemuksen ja osaa soveltaa ja arvioida niitä ammatillisesti
Opiskelija tunnistaa ja vahvistaa omia verkostojaan sekä ymmärtää niiden merkityksen asiantuntijatyössä

 
Sisältö 

Omien ammatillisten kiinnostusten ja vahvuusalueiden kartoittaminen sekä työharjoittelupaikan hakeminen ja käytännön järjestelyt
Perehtyminen harjoittelukohteen edellyttämän asiantuntijuuden teoreettisiin lähtökohtiin ja käytännön toteuttamiseen
Oman osaamisen ja työtapojen analysointi yksin ja ryhmässä

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus/monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Harjoittelua noin 200 h, pedagogista ryhmäohjausta 8 h sekä itsenäistä työskentelyä 67 h

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden laaja-alaisen maisteriohjelman opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Kandidaatin tutkinto

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian syventäviä opintoja

 
Oppimateriaali 

Sovitaan opintojakson alussa. Omaan harjoitteluun liittyvä kirjallisuus.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen seminaarityöskentelyyn, harjoitteluraportti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

hyv/hyl

 
Vastuuhenkilö 

Teemu Suorsa

 
Työelämäyhteistyö 

harjoittelujakso opiskelijan valitsemassa harjoittelupaikassa

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Työelämäopinnot/ Harjoittelu  Opintojakso  10    07.01.20 -24.04.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa