Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521016A Syventävä harjoittelu, 3 op 
Tunniste 521016A  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Syventävä harjoittelu  Lyhenne Syventävä harjo 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Matti Isohookana 

Kuvaus
Laajuus 

3

 
Opetuskieli 

Suomi/englanti

 
Ajoitus 

1-4

 
Osaamistavoitteet 

Syventävän työharjoittelun jälkeen opiskelija osaa kertoa yhdestä mahdollisesta tulevaisuuden työpaikastaan tai toisenlaisesta työtehtävästä jo tutussa työympäristössä. Opiskelija osaa tunnistaa työympäristön ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa teoreettista tietoa käytännön tehtävissä. Opiskelija tunnistaa diplomi-insinöörin tehtäviä työpaikaltaan.

 
Sisältö 

Perehtyminen erikoistumisalueen työtehtäviin, vastuullinen toiminta valitussa työyhteisössä, raportointi.

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen toteutus.

 
Toteutustavat 

Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa itse.

 

 
Kohderyhmä 

DI-vaiheen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Vähintään 2 kuukautta kestävästä diplomi-insinöörivaiheen harjoittelusta vaaditaan harjoittelukirja, josta on saatava hyväksyttävä arvosana. Harjoittelukirjan tarkempi laadintaohje on tutkinto-ohjelman www-sivuilla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Hannu Sorvoja

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa