Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521015A Harjoittelu, 3 op 
Tunniste 521015A  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Harjoittelu  Lyhenne Harjoittelu 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Jari Hannu 
Hannu Sorvoja 

Kuvaus
Laajuus 

3

 
Opetuskieli 

Suomi/englanti

 
Ajoitus 

1-4

 
Osaamistavoitteet 

Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa kertoa yhdestä mahdollisesta tulevaisuuden työpaikastaan ja sen työympäristöstä opintojensa näkökulmasta katsottuna. Opiskelija osaa nimetä työympäristön ongelmia ja ehdottaa niihin parannusehdotuksia. Opiskelija löytää työelämän ja opintojen välisiä yhtymäkohtia.

 
Sisältö 

Perehtyminen työelämän vaatimuksiin, vastuullinen toiminta valitussa työyhteisössä, raportointi.

 
Järjestämistapa 

Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa itse. Opiskelijoille suositellaan osallistumista yliopiston tarjoamaan ohjaukseen jota järjestetään harjoittelun, urasuunnittelun ja työnhaun aihepiireistä.

 
Toteutustavat 

Itsenäinen toteutus.

 

 

 
Kohderyhmä 

Kandidaattivaiheen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Vähintään 2 kuukautta kestävästä kandidaattivaiheen harjoittelusta laaditaan harjoittelukirja, jonka hyväksytetään tutkinto-ohjelmassa. Harjoittelukirjan tarkempi laadintaohje on tutkinto-ohjelman www-sivuilla

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Hannu Sorvoja

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä

 
Lisätiedot 

Pakollinen kandidaattivaiheessa v. 2010 tai sitä ennen aloittaneille. Valinnainen 1.-3. vsk:n opiskelijoille jotka ovat aloittaneet opintonsa v. 2011 tai sen jälkeen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa