Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
030005P Tiedonhankintakurssi, 1 op 
Tunniste 030005P  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tiedonhankintakurssi  Lyhenne Tiedonhankintak 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Teknillinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ursula Heinikoski 

Kuvaus
Laajuus 

1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Arkkitehtuuri 3. vsk kevätlukukausi, periodi I; biokemia 3. vsk syyslukukausi; biologia 3. vsk syyslukukausi, I periodi; elektroniikka ja tietoliikennetekniikka 3.vsk kevätlukukausi; geotieteet 2. vsk kevätlukukausi, periodi IV; kaivos- ja rikastustekniikka 3. vsk; kemia 3. vsk syyslukukausi, periodi II; konetekniikka 3. vsk; maantiede  1. ja 3. vsk kevätlukukausi, periodi III; matematiikka ja fysiikka 1. vsk kevätlukukausi, periodi III; prosessi- ja ympäristötekniikka 2. vsk, syyslukukausi, II periodi;  tietotekniikka 2. vsk kevätlukukausi, periodi IV; tietojenkäsittelytiede 1. vsk; tuotantotalous 3. vsk; tuotantotalouden maisteriohjelma 1. vsk.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa hakea tieteellistä tietoa,
- osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja,
- osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä,
- osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.

 
Sisältö 

Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus; verkkomateriaali ja siihen liittyvät monivalintatehtävät, ohjatut harjoitukset, lopputehtävä ryhmätyönä.

 
Toteutustavat 

Ohjattuja harjoituksia 8 h, ryhmätyöskentelyä 7 h, itsenäistä työskentelyä 12 h

 
Kohderyhmä 

Pakollinen kaikille Teknillisen tiedekunnan, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan sekä Luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien kandivaiheen opiskelijoille. Lisäksi pakollinen tuotantotalouden maisterivaiheen opiskelijalle, jolla ei ole vastaavaa kurssia suoritettuna aiemmissa opinnoissaan. Vapaavalintainen biokemian opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Verkko-oppimateriaali Tieteellisen tiedonhankinnan opas http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa ohjatuissa harjoituksissa ja kurssitehtävien suorittamista.

 

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Ursula Heinikoski

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tiedonhankintakurssi/(KO 3 vsk)  Opintojakso    04.09.19 -05.02.20
ilmoittautumisaika on päättynyt Tiedonhankintakurssi/(TUTA 3 vsk)  Opintojakso    13.09.19 -30.01.20
ilmoittautumisaika on päättynyt Tiedonhankintakurssi/(TOL 1 vsk ja 3 vsk)  Opintojakso    18.09.19 -05.02.20
ilmoittautumisaika on päättynyt Tiedonhankintakurssi/(MATFYS 1 vsk), 1 kevät  Opintojakso    08.01.20 -28.02.20
ilmoittautumisaika on päättynyt Tiedonhankintakurssi/(Elektr. & TLT) 3 vsk)  Opintojakso    20.01.20 -10.02.20
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi (arkkitehdit 3 vsk)  Opintojakso    27.01.20 -23.03.20
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi/(MAAN 3 vsk)  Opintojakso    03.02.20 -28.02.20
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi/(MAAN 1 vsk)  Opintojakso    25.02.20 -27.02.20
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi/(GEO 2 vsk)  Opintojakso    09.03.20 -06.04.20
Ilmoittautumiseen Tiedonhankintakurssi/(TT 2 vsk)  Opintojakso    12.03.20 -08.04.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tiedonhankintakurssi /(kesäryhmä)  Opintojakso    01.06.20 -10.06.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa