Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay462113S Toleranssisuunnittelu (AVOIN YO), 5 op 
Tunniste ay462113S  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Toleranssisuunnittelu (AVOIN YO)  Lyhenne Toleranssisuunn 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4305 Konetekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Ei ole aikarajoitetta, koska kurssi verkossa vapaasti tehtävissä.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää toleranssisuunnittelun merkityksen olennaisena osana tuotekehitysprosessia ja osaa itsenäisesti soveltaa sitä suunnittelun perustyökaluna.

Opiskelija ymmärtää tuotteen komponenttien valmistuksessa ja kokoonpanossa esiintyvän vaihtelun, jonka hän osaa huomioida komponenttien mitoituksessa ja toleranssien määrittämisessä. Lisäksi opiskelija osaa muuntaa suunniteltavan tuotteen avaintoimintoihin ja kokoonpanoon liittyvät vaatimukset kriittisiksi mitoiksi sekä kykenee määrittämään niihin vaikuttavat toleranssiketjut ja laskemaan ketjuissa syntyvät kokonaisvaihtelut.

Opiskelija osaa arvioida erilaisia rakenteita niiden vaihteluherkkyyden näkökulmasta sekä osaa optimoida rakenteen siten, että komponenttien mittavaihtelun vaikutus kriittisiin mittoihin ja edelleen tuotteen avaintoimintojen luotettavuuteen on mahdollisimman pieni.

 

 
Sisältö 
  • Johanto
  • Peruskäsitteet
  • Prosessin kyvykkyys
  • Toleranssin määrittäminen
  • Toleranssiketjun määrittäminen ja laskenta
  • Mittausdatan hyödyntäminen toleranssisuunnittelussa
 
Järjestämistapa 

Verkkokurssi

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Verkko-opetus

 
Vastuuhenkilö 

Mika Pylvänäinen

 
Lisätiedot 

Mekatroniikan ja konediagnostiikan vaihtuvasisältöinen opintojakso: Toleranssisuunnittelu

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa