Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
766383A Ilmasto.nyt, 2-5 op 
Tunniste 766383A  Voimassaolo 01.01.2019 -
Nimi Ilmasto.nyt  Lyhenne Ilmasto.nyt 
Laajuus2-5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Jussi Malila 

Kuvaus
Laajuus 

2 op / 54 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella periodeilla 1 ja 2.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tarkastella ilmastonmuutosta ilmiönä eri näkökulmista sekä etsiä ilmastohaasteisiin ratkaisuja eri lähtökohdista
- pohtia omaa asemaansa suhteessa ilmastonmuutokseen ja soveltaa opintojaksolla oppimaansa muissa opinnoissaan
- osaa tarkastella kriittisesti eri näkökulmia, tietolähteitä, ratkaisuehdotuksia ja keskustelua ilmastonmuutoksesta.

 
Sisältö 

Ilmastonmuutoksen luonnontieteelliset perusteet, ilmastonmuutoksen hillintä sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopetuminen.

 
Järjestämistapa 

Verkko-opetus

 
Toteutustavat 

Verkkomateriaaliin tutustuminen ja omatoiminen opiskelu 46 h, oppimistehtävä 8 h.

 
Kohderyhmä 

Opintojakso soveltuu kaikille yliopisto-opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

Ei esitietovaatimuksia.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei muita samanaikaisia opintoja

 
Oppimateriaali 

Materiaali DigiCampus-alustalla, opintojakson Moodle-sivu.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintosuoritus arvioidaan oppimistehtävän perusteella.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Jussi Malila

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmasto.nyt, Verkkokurssi (1.- 2. periodi)  Opintojakso  Jussi Malila  01.09.20 -31.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa