Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
766383A Ilmasto.nyt, 2-5 op 
Tunniste 766383A  Voimassaolo 01.01.2019 -
Nimi Ilmasto.nyt  Lyhenne Ilmasto.nyt 
Laajuus2-5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Jussi Malila 

Kuvaus
Laajuus 

2-5 op

 
Opetuskieli 

Kurssin materiaali on saatavissa sekä suomen- että englanninkielisenä ja opintojakson voi suorittaa kummalla tahansa kielellä.

 
Ajoitus 

2. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa tarkastella ilmastonmuutosta ilmiönä eri näkökulmista sekä etsiä ilmastohaasteisiin ratkaisuja eri lähtökohdista
- pohtia omaa asemaansa suhteessa ilmastonmuutokseen ja soveltaa opintojaksolla oppimaansa muissa opinnoissaan
- osaa tarkastella kriittisesti eri näkökulmia, tietolähteitä, ratkaisuehdotuksia ja keskustelua ilmastonmuutoksesta.

 
Sisältö 

Ilmastonmuutoksen luonnontieteelliset perusteet, ilmastonmuutoksen hillintä sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopetuminen.

 
Järjestämistapa 

Verkko- ja lähiopetus

 
Toteutustavat 

Kahden op:n suoritus: kontaktiopetus 10 h, verkkomateriaali ja omatoiminen opiskelu 36 h, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen 8 h.

Viiden op:n suoritus: kontaktiopetus 10 h, verkkomateriaali ja omatoiminen opiskelu 36 h, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen 12 h sekä pienryhmätyöskentely ja projektiraportit (2 kpl) 77 h.

 
Kohderyhmä 

Opintojakso soveltuu kaikille yliopisto-opiskelijoille.

Fysiikan FM-vaiheen aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat voivat sisällyttää 5 op:n laajuisena pääaineeseen korvaamaan syventävän kurssin.

 
Esitietovaatimukset 

Ei esitietovaatimuksia

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei muita samanaikaisia opintoja

 
Oppimateriaali 

Verkko-opintomateriaali www.ilmastonyt.fi, opintojakson moodle-sivusto.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kahden op:n suorituksen arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.

Viiden op:n suorituksen arviointi oppimispäiväkirjaan (50 %) sekä projektitöitten raportteihin (25 % ja 25 %).

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Jussi Malila

 
Työelämäyhteistyö 

Viiden op:n suorituksen pienryhmäprojektien aiheet voivat tulla yritysmaailmasta.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmasto.nyt, Verkkokurssi (1.- 2. periodi)  Opintojakso  Jussi Malila  01.09.20 -31.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa