Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
766383A Ilmasto.nyt, 2-5 op 
Tunniste 766383A  Voimassaolo 01.01.2019 -
Nimi Ilmasto.nyt  Lyhenne Ilmasto.nyt 
Laajuus2-5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Jussi Malila 

Kuvaus
Laajuus 

2 op / 54 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella periodeilla 1 ja 2.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tarkastella ilmastonmuutosta ilmiönä eri näkökulmista sekä etsiä ilmastohaasteisiin ratkaisuja eri lähtökohdista
- pohtia omaa asemaansa suhteessa ilmastonmuutokseen ja soveltaa opintojaksolla oppimaansa muissa opinnoissaan
- osaa tarkastella kriittisesti eri näkökulmia, tietolähteitä, ratkaisuehdotuksia ja keskustelua ilmastonmuutoksesta.

 
Sisältö 

Ilmastonmuutoksen luonnontieteelliset perusteet, ilmastonmuutoksen hillintä sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopetuminen.

 
Järjestämistapa 

Verkko-opetus

 
Toteutustavat 

Verkkomateriaaliin tutustuminen ja omatoiminen opiskelu 46 h, oppimistehtävä 8 h.

 
Kohderyhmä 

Opintojakso soveltuu kaikille yliopisto-opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

Ei esitietovaatimuksia.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei muita samanaikaisia opintoja

 
Oppimateriaali 

Materiaali DigiCampus-alustalla, opintojakson Moodle-sivu.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintosuoritus arvioidaan oppimistehtävän perusteella.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Jussi Malila

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Ilmasto.nyt, Verkkokurssi (1.- 2. periodi)  Opintojakso  Jussi Malila  01.10.20 -31.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa