Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
763634S Kvanttilaitteet, 5 op 
Tunniste 763634S  Voimassaolo 01.01.2019 -
Nimi Kvanttilaitteet  Lyhenne Kvanttilaitteet 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3253 Teoreettinen fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Matti Silveri 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Englanti

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään 2-3 vuoden välein syyslukukaudella periodilla 1. Suositeltava suoritustajankohta on 3.-5. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- hallitsee kvanttimekaanisen piiriteorin siten, että osaa rakentaa yksinkertaisen sähköpiirin Hamiltonin operaattorin
- osaa selittää kvanttisysteemien nergiahäviöt master-yhtälö-formlismilla ja tietää, kuinka master -yhtälö on johdettu ja perustettu
- osaa ratkaista ajasta riippuvia kvanttimekaanisia tehtäviä systemeille, jotka sisältävät harmonisia värähtelijöitä, kvanttibittejä tai niiden yhdistelmiä
- tietää perusteet moderneista suprajohtaviin sähköpiireihin perustuvista kvanttibiteistä.

 
Sisältö 

Modernien kvanttilaitteiden peruskäsitteet ja –menetelmät: kvanttimekaaninen piiriteoria, energiahäviöiden käsittely master-yhtälön avulla, harmoninen värähtelijä ja Josephson-liitoksiin pohjautuvat kvanttibitit.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 28 h, laskuharjoitukset 14 h ja itsenäistä opiseklua 93 h

 
Kohderyhmä 

Edistyneet fysiikan alan perustutkinto- ja aloittavat jatko-opiskelijat. Kaikille, jotka ovat kiinnostuneita modernien kvanttilaitteiden fysiikasta ja toiminnasta.

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina suositellaan Kvanttimekaniikka I 763312A- ja Kvanttimekaniikka II 763613A/S – kursseja tai vastaavia tietoja.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste, E. Thuneberg & M. Silveri: Quantum devices, joka ei erityisesti seuraa mitään kirjaa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Pääte- tai loppukoe. Lue lisää  opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Matti Silveri

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa