Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
766681S Työharjoittelu, 3-10 op 
Tunniste 766681S  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Työharjoittelu  Lyhenne Työharjoittelu 
Laajuus3-10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Kuvaus
Vastuuhenkilö 

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon harjoittelut: Saana-Maija Huttula

Muut suuntautumisvaihtoehdot: Lauri Hautala

 
Lisätiedot 

FM-tutkinto voi sisältää useita työharjoitteluja, eikä niiden määrää tutkinnossa ole rajoitettu. Työharjoittelun voi sisällyttää FM-tutkinnon pääaineen opintoihin, pääaineen vapaavalintaisista syventävistä kursseista se voi korvata max. 5 op:n verran.

Yhden päätoimisen harjoittelukuukauden opintopistevastaavyys on pääsääntöisesti 1,5  op (Yksi harjoittelukk = 1,5 op). Työharjoittelusta saatavaa opintopistemäärää voi perustellusta syystä opintojakson vastuuhenkilö lisätä muulla lisätyöllä, esim. laajennetulla harjoitteluraportilla. Mikäli opiskelija suorittaa useita harjoitteluja, niiden opintopisteytys arvioidaan sen mukaan kuinka paljon ne antavat opiskelijalle uutta osaamista.  Samoin pitkäkestoisen harjoittelun opintopisteytys katsotaan tapauskohtaisesti arvioiden työssä opittujen taitojen määrää, ei harjoittelun ajallista pituutta.

Työharjoittelusta tulisi sopia etukäteen Työharjoittelu –opintojakson vastuuhenkilön kanssa, jolloin voidaan alustavasti sopia harjoittelusta saatavien opintopisteiden määrä. Lopullinen opintopistemäärä arvioidaan työtodistuksen sekä opiskelijan tuottaman harjoitteluraportin perusteella.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa