Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521041A Soveltavan tietotekniikan projekti I, 8 op 
Tunniste 521041A  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Soveltavan tietotekniikan projekti I  Lyhenne Soveltavan tiet 
Laajuus8 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Ojala, Timo Kullervo 

Kuvaus
Laajuus 

8 op / 216 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella periodeilla III ja IV. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 3. vuosi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

1. kykenee suunnittelemaan pienen ohjelmistoprojektin yhteistyönä

2. kykenee toteuttamaan ja arvioimaan pieniä ohjelmistoprojekteja

3. kykenee dokumentoimaan pienen ohjelmistoprojektin hyvin kattavasti

4. kykenee esittelemään ja ”myymään” ohjelmistoprojektin, eli pystyy antamaan siitä hyvän, tiivin esityksen

 
Sisältö 

Soveltavan tietotekniikan ohjelmistoprojektin toteuttamiseen liittyvät käsitteet ja käytännöt

 
Järjestämistapa 

Etäopetus, projektityö ryhmissä

 
Toteutustavat 

8h luentoja. Pääosa kurssista suoritetaan ohjatulla projektityöllä.

 
Kohderyhmä 

3. vuoden tietotekniikan kandidaattiopiskelijat sekä muut Oulun yliopiston opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ohjelmoinnin alkeet (521141P), Ihminen-tietokone –vuorovaikutus (521145A) tai vastaavat taidot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Oppimateriaali annetaan opintojakson alussa
Suositeltavaa kirjallisuutta: Dix, Finlay, Abowd & Beale: Human-Computer Interaction (http://www.hcibook.com); Rogers, Sharp & Preece: Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction ( target=_blank>http://www.id-book.com).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssilla käytetään jatkuvaa arviointi, jossa projekti arvioidaan vaiheissa: suunnittelu (20% arvosanasta), toteutus (40%), arviointi( 20%), loppuraportti (20%). Kaikki vaiheet on suoritettava hyväksytyllä arvosanalla. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 1-5; nolla merkitsee hylättyä.

 
Vastuuhenkilö 

Timo Ojala

 
Työelämäyhteistyö 

Opiskelijoiden suorittamat projektit ovat joko tutkimusryhmän tai yritysyhteistyökumppaneiden määrittelemiä. Yritysten määrittelemissä projekteissa opiskelijat työstävät ohjelmistokehitysprojektin joka vastaa yrityksen aitoon ja olemassaolevaan haasteeseen. Projektiryhmä raportoi säännöllisesti työskentelystään projektin ohjausryhmälle jonka muodostavat ryhmän opetusassistentti sekä yrityksen edustajat. Tämän lisäksi yritysten edustajat saattavat pitää vierailuluentoja liittyen ohjelmistokehitykseen ja evaluointiin yritysmaailmassa.

Käytössä Google Glassroom.

 
Lisätiedot 

521151A Soveltavan tietotekniikan projekti tarjoaa mahdollisuuden suorittaa tietotekniikan tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkielman. Kurssi voidaan suorittaa myös tavallisena kurssisuorituksena.

Käytössä Google Glassroom.

 

Kurssi on Moodlessa: https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=5086

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Soveltavan tietotekniikan projekti I  Opintojakso  Ojala, Timo Kullervo  15.01.21 -03.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa