Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
761119P-01 Sähkömagnetismi 1, luennot ja tentti, 0 op / 0 ov 
Tunniste 761119P-01  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Sähkömagnetismi 1, luennot ja tentti  Lyhenne Sähkömagnetismi 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Kuvaus
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Toisen vuoden kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa kuvata sähkö- ja magnetismiopin peruskäsitteet sekä osaa soveltaa niitä sähkömagnetismiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.

 
Sisältö 

Sähkömagneettisten ilmiöiden perusteet ja niiden fysikaalinen ja geometrinen tulkinta. Tarkka sisältö esitetään myöhemmin.

 
Järjestämistapa 

lähiopetus

 
Toteutustavat 

Koko kurssi: 32 h luentoja, 7 laskuharjoitusta (14 h), 2 laboratoriotyötä (3 hours), 83 h itsenäistä opiskelua

 
Kohderyhmä 

Opintojaksolle voivat osallistua Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Vektorilaskennan sekä differentiaali- ja integraalilaskennan perusteiden hallinta suotavaa.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: H.D. Young and R.A. Freedman: University physics, Addison-Wesley, 12. painos, luvut 21-31. Myös vanhemmat painokset käyvät. Luentomateriaali: Suomenkielinen luentomateriaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

3 pientä välikoetta tai loppukoe.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Timo Asikainen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa