Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
761118P-02 Mekaniikka 1, laboratoriotyöt, 0 op / 0 ov 
Tunniste 761118P-02  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Mekaniikka 1, laboratoriotyöt  Lyhenne Mekaniikka 1, l 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Lauri Hautala 

Kuvaus
Ajoitus 

Syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija hahmottaa Mekaniikan kokeelliseksi tieteeksi, jossa laboratoriomittaukset ovat tärkeässä roolissa. Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti, käyttää mittalaitteita, käsitellä mittaustuloksia, arvioida tulosten tarkkuutta ja raportoida tulokset.

 
Sisältö 

Laboratoriossa havainnoidaan mm. erimuotoisten kappaleiden vierimistä kaltevalla tasolla. Perehdytään hitausmomenttiin ja dynamiikan peruslakeihin fysikaalisten mittausten avulla. Lisäksi mittaamalla tutkitaan staattista tasapainoa, nostetta ja heiluriliikettä.  Tutuiksi tulevat mm. perusmittalaitteet työntömitta, metrimitta, sekuntikello ja vaaka.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Kaksi laboratoriotyötä Fysiikan opetuslaboratoriossa, 2 x 3 tuntia. Valmistautumista ja raporttien kirjoittamista 8-14 tuntia itsenäisesti.

 
Kohderyhmä 

Mekaniikka 1 kurssille osallistuvat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei erityisiä esitietovaatimuksia.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Tämä laboratoriokurssi on pakollinen Mekaniikka 1 kurssille osallistuville.

 
Oppimateriaali 

Työohjeet kurssin kotisivulta.

 
Vastuuhenkilö 

Lauri Hautala

 
Lisätiedot 

Laboratoriotyöt löytyvät Moodlen työtilasta nimellä "Mekaniikka 1, laboratoriotyöt”.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kesäkurssi Mekaniikka 1, laboratoriotyöt  Opintojakso  Lauri Hautala  17.05.21 -31.08.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa