Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
694685S Tiedonhaun tutkimus, 5 op 
Tunniste 694685S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Tiedonhaun tutkimus  Lyhenne Tiedonhaun tutk 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 op opiskelijan työtä

 

 
Opetuskieli 

suomi tai englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida tiedonhaun erityiskysymyksiä, keskeisiä teorioita ja menetelmiä ja niiden tutkimusta.

 
Sisältö 

Tiedonhaun tutkimus ja tiedonhaun teoriat, tavat ja kontekstit.

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Kirjallisuustentti. 135 t itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Warner, J. 2010: Human information retrieval;

Fidel, R. 2012: Human information interaction: an ecological approach to information behavior.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallisuustentti

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Suoritetaan Examinarium-tenttinä

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa