Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
694683S Tiedontallennuksen ja -haun tutkimus, 5 op 
Tunniste 694683S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Tiedontallennuksen ja -haun tutkimus  Lyhenne Tiedontallennuk 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 op opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi tai englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida tiedontallennuksen ongelmia menetelmä ja menetelmiä sekä tiedonhaun tapojen niille asettamia vaatimuksia.

 
Sisältö 

Tiedon tallennuksen menetelmät ja hakutapojen merkitys niiden kannalta.

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 

 
Toteutustavat 

Kirjallisuustentti. 135 t itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Curras, E. 2010: Ontologies, taxonomies and thesauri in systems science and systematics;  

C. A. Bean & R. Green (toim.) 2010: Relationships in the organization of knowledge;  White, R. W. & Roth, R. A. 2009: Exploratory Search. 98 s.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallisuustentti

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Suoritetaan Examinarium-tenttinä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa