Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
521155S Tietoturva, 5 op 
Tunniste 521155S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Tietoturva  Lyhenne Tietoturva 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Juha Röning 
Teemu Tokola 

Kuvaus
Laajuus 

5 ECTS credits

 
Opetuskieli 

English

 
Ajoitus 

Autumn semester, period I.

 
Osaamistavoitteet 

Upon completion of this course, students are familiar with key areas of computer security and have practiced practical skills in these areas with assignments.

 
Sisältö 

The course covers the essential aspects of computer security and computer security research in theory and through practical examples.

 
Järjestämistapa 

Lectures and practical assignments

 
Toteutustavat 

Luentoja 14h ja laboratorioharjoituksia 28h, loput itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

The course is intended for computer engineering masters students and additionally to any student interested in computer security that has the sufficient technical background to complete the course exercises.

 
Esitietovaatimukset 

As prior knowledge students should have a basic understanding of how computers and operating systems work and basic skills in programming. Examples of suitable courses to cover these fundamentals are Operating Systems 521453A, Introduction to Programming 521141P and Computer Engineering 521267A.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

The course is an independent entity.

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Grading of the course is made based on the course practical assignments.

 
Arviointiasteikko 

Numerical scale 1-5, with 0 denoting failure to pass.

 
Vastuuhenkilö 

Juha Röning, Teemu Tokola

 
Työelämäyhteistyö 

Visiting lectures from computer security –related companies arranged during the course whenever possible.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Computer Security  Opintojakso  Juha Röning  03.09.19 -17.10.19

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa