Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521159P Digitaalisen valmistuksen perusteet, 5 op 
Tunniste 521159P  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Digitaalisen valmistuksen perusteet  Lyhenne Digit valm per 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Georgi Georgiev 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi/englanti

 
Ajoitus 


Opetusperiodi 4.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojaksolla opiskelija oppii digitaalisen valmistusprosessin perusvaiheet ja työkalut FabLab-ympäristössä. Sisältöön kuuluu 3D-tulostettavien mallien suunnittelu CADohjelmistoilla, laserleikattavien osien suunnittelu 2D-ohjelmistoilla, elektronisten piirien valmistus sekä fyysisten komponenttien ohjaaminen mikrokontrollerilla. Lisäksi opintojaksolla opitaan projektityön tekemistä ryhmissä sekä luovaa suunnittelua ja ongelmanratkaisua.

 
Sisältö 

Opintojakso käsittelee interaktiivisten fyysisten prototyyppien suunnittelua ja valmistusta. Kurssityössä yhdistyvät mekaaniset, elektroniset ja ohjelmistokomponentit. Opiskelijat vastaavat näiden suunnittelusta sekä yhteensovittamisesta.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus, projektityö ryhmissä

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 30h, itsenäinen työskentely 123h. Itsenäiseen työskentelyyn on saatavissa viikottain ohjausta FabLabissa (min yht. 16h)

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat, lukiolaiset ja muut Oulun yliopiston opiskelijat. Opintojakso on osa tietotekniikan kandidaatintutkintoa.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Ei kurssikirjaa. Oppimateriaalit annetaan opintojakson aikana.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson arviointi perustuu opiskelijoiden ryhmätyöprojektiin. Arviointiin kuuluu toimivan prototyypin lisäksi projektin dokumentaatio.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Georgi Georgiev

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Huomaa että myös lukiolaiset ilmoittautuvat opintoihin avoimen yliopiston kautta. Suoritetut 5 opintopistettä voidaan sisällyttää joihinkin kandidaatintutkintoihin opiskelijan tultua valituksi Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Harjoitukset pidetään FabLabissa: https://www.oulu.fi/fablab/node/32345

Kurssin työtila löytyy Oulun yliopiston Moodle-alustalta moodle.oulu.fi.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Principles of Digital Fabrication  Opintojakso  Georgi Georgiev  15.03.21 -13.07.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa