Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521160P Johdatus tekoälyyn, 5 op 
Tunniste 521160P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johdatus tekoälyyn  Lyhenne Johdatus tekoäl 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Riku Hietaniemi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia työskentelyä.

 
Opetuskieli 

Englanti. Materiaali on saatavilla pääosin myös suomeksi.

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään keväällä periodilla IV.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija:

 • Kykenee auttavasti tunnistamaan ongelman ratkaisemisessa mahdollisesti soveliaat tekoälytekniikat
 • osaten erottaa toisistaan haku-, regressio-, luokittelu- ja ryvästysongelmat,
 • pystyen selittämään ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen käytön sekä suorituskyvyn mittaamisen menetelmät ja metriikat.
 
Sisältö 
 • Johdatus tekoälyyn
 • Hakumenetelmät
 • Ohjattu oppiminen
 • Regressio
 • Luokittelu
 • Datan esikäsittely
 • Ohjaamaton oppiminen
 • Vahvistusoppiminen
 • Neuroverkot
 
Järjestämistapa 

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena perustutkinto-opiskelijoille. Kurssi on mahdollista suorittaa myös etäopintoina.

Kurssin pakolliset viikkotentit toimivat Moodlessa automaattisesti ajastettuna. Ne täytyy suorittaa kurssin alussa esitellyn aikataulun mukaisesti tiettynä päivänä tietyn aikaikkunan sisällä. Muutoin kurssin itsenäisessä suorittamisessa on mahdollista sovittaa opiskeluja joustavasti oman aikataulun mukaisesti.

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 42 h, ryhmätyöskentely tai itsenäinen työskentely 70 h, itsenäinen opiskelu 23 h. Harjoitteet on mahdollista suorittaa ryhmätyöskentelynä monialaisissa ryhmissä.

 
Kohderyhmä 

Opintojakso on suunnattu kandidaattivaiheen opiskelijoille sekä ensimmäisen vuoden maisterivaiheen opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

Ei esitietovaatimuksia. Python-ohjelmointitaidot ovat kuitenkin erittäin suositeltavia, esimerkiksi opintojakso 521141P Ohjelmoinnin alkeet.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Kaikki tarvittava materiaali jaetaan kurssin Moodle-tilassa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Opintojakson aikana järjestetään viisi välikoetta, joiden perusteella kurssin arvosana määräytyy. Lisäksi opintojaksoon kuuluu viisi harjoitustehtävää, joista vähintään neljä täytyy suorittaa hyväksytysti. Harjoitustehtävät voi suorittaa joko itsenäisesti tai ryhmässä.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Riku Hietaniemi

 
Työelämäyhteistyö 

Kurssilla pyritään järjestämään vierailijoiden esityksiä tekoälyn sovelluskohteista.

 
Lisätiedot 

Kurssin oppimisympäristö on Moodlessa (moodle.oulu.fi).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus tekoälyyn  Opintojakso  Riku Hietaniemi  14.03.22 -03.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa