Data on the course
Show instruction and examinations
043003Y Knowledge and Research I: Literature retrieval, 2 ECTS cr 
Code 043003Y  Validity 01.08.2016 -
Name Knowledge and Research I: Literature retrieval  Abbreviation Knowledge and R 
Scope2 ECTS cr   
TypeGeneral Studies Discipline5401 Medicine 
TypeCourse   
  Grading1 - 5, pass, fail 
 
   
Unit Medicine 

Teachers
Name
Grekula, Sirpa Birgitta 

Description
ECTS Credits 

2 op

 
Timing 

1.lkv.

 
Learning outcomes 

Opiskelija osaa käyttää lääketieteen ja hammaslääketieteen keskeisimpiä viitetietokantoja ja osaa tehdä kirjallisuushakuja. Hän osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä kriittisesti. Opiskelija pystyy hyödyntämään viitteidenhallintaohjelmaa.

 
Contents 

Jakson luennoilla, harjoituksissa ja oppimistehtävissä käsitellään seuraavia aiheita:

Kirjaston tiedonhakupalvelut, bibliometria, julkaisu lääketieteessä ja hammaslääketieteessä, tieteelliset lehdet verkossa, Medline, Medic, Scopus, Web of Science, Cochrane, elektroniset kirjat ja viitteidenhallintaohjelma.

 
Mode of delivery 

Lähiopetus

 
Learning activities and teaching methods 

Opintojakso koostuu etukäteistehtävistä, luennoista, ryhmälähtöisestä työskentelystä ja oppimistehtävien suorittamisesta.

 
Target group 

Hammaslääketieteen, ja lääketieteen tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

 
Prerequisites and co-requisites 

Ei ole.

 
Recommended optional programme components 

Tieto ja tutkimus I: Tieteellinen kirjoittaminen
Tieto ja tutkimus II
Reading for Academic Purposes
Scientific Communication
Solu- ja kehitysbiologia

 
Recommended or required reading 

Luentomateriaali ja ryhmätehtävien oheismateriaali.

 
Assessment methods and criteria 

Opiskelijat hakevat solu- ja kehitysbiologian opintoihin liittyvään kirjalliseen työhön lähteitä ja viitteitä. Opiskelijat raportoivat suorittamansa tiedonhaun.

 
Grading 

Osaaminen arvioidaan asteikkoa hyväksytty tai hylätty.

 
Person responsible 

Pentti Nieminen

 


Current and future instruction
Functions Name Type ECTS cr Teacher Schedule
registration period has ended Knowledge and Research I: Literature retrieval  Course  Pentti Nieminen  14.08.17 -14.03.18

Future examinations
No examinations in WebOodi