Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
761316A Minä aineenopettajana, 5 op 
Tunniste 761316A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Minä aineenopettajana  Lyhenne Minä aineenopet 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Saana-Maija Aho 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2. syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija orientoituu alkaviin pedagogisiin opintoihin.

 
Sisältö 

Kurssin tarkoituksena on orientoida aineenopettajiksi aikovia pedagogisiin opintoihin ja madaltaa kynnystä siirryttäessä aineenopettajakoulutuksen opetusharjoitteluun. Kurssilla käydään läpi ajankohtaista, erityisesti fysiikan opetukseen liittyvää tutkimusta. Lisäksi tutustutaan fysiikan oppikirjoihin ja tarkastellaan samoja aihepiirejä yliopistokursseilla esille tulleiden asioiden kanssa. Näiden pohjalta suunnitellaan kaksi lyhyttä opetustuokiota, joista toinen on demonstraatio, jotka esitellään muille kurssilaisille.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus, seminaarit.

 
Toteutustavat 

80 % läsnäolo opetuksessa, opetustuokiot, oppimispäiväkirja, 107 h itsenäistä opiskelua

 
Kohderyhmä 

Suositellaan matemaattisten aineiden aineenopettajaopiskelijoille

 
Esitietovaatimukset 

Ei erityisiä esiteitovaatimuksia

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja

 
Oppimateriaali 

Kurssilla jaettavat tutkimusartikkelit, fysiikan oppikirjat

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Läsnäolo, annettujen tehtävien suorittaminen, oppimispäiväkirja.
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Saana-Maija Huttula

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Minä aineenopettajana  Opintojakso  Saana-Maija Aho  03.09.20 -26.11.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa