Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
761310A Aaltoliike ja optiikka, 5 op 
Tunniste 761310A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Aaltoliike ja optiikka  Lyhenne Aaltoliike ja o 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Seppo Alanko 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa käsitellä erilaisia aaltoliikkeitä yhtenäisen teorian tarjoamilla menetelmillä. Opiskelija osaa myös ratkaista perusoptiikkaan liittyviä probleemoja ja pystyy soveltamaan osaamistaan fysiikan tutkimuksessa ja opetuksessa.

 
Sisältö 

Tässä opintojaksossa tarkastellaan aluksi yleisesti aaltoliikettä ja aaltoihin liittyviä perusominaisuuksia. Erityisesti opiskellaan sovellutusten kannalta tärkeimpien aaltojen - äänen ja sähkömagneettisten aaltojen - erityisominaisuuksia. Aaltoliikkeen lisäksi kurssilla merkittävä paino on optiikassa, josta tarkastellaan niin geometrista kuin fysikaalistakin optiikkaa. Aiheina ovat mm. valon eteneminen, kuvan muodostuminen peileissä ja linsseissä, optiset instrumentit, valon interferenssi, Fraunhoferin diffraktio, diffraktiohila.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

28 h luentoja, 14 h laskuharjoitusta laskupäivätyyppisesti, 2 kpl 3 tunnin laboratorioharjoituksia, lisäksi arviolta 90 h itsenäistä opiskelua

 
Kohderyhmä 

Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat sekä matematiikkaa ja fysiikkaa sivuaineena opiskelevat. Opintojaksolle voivat osallistua myös muut Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Matematiikan perusopintoja vastaavat tiedot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja

 
Oppimateriaali 

S. Alanko, Luentomoniste sekä oppikirjat H. D. Young and R. A. Freedman, University Physics, Addison-Wesley, 2000 ja 2004, F. L. Pedrotti ja L. S. Pedrotti, Introduction to optics, Prentice-Hall, 2. ed., 1993 ja E. Hecht, Optics, (3rd ed.), Addison Wesley Longman, 1998.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

2 välikoetta tai loppukoe

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 on hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Seppo Alanko

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua

 
Lisätiedot 

Sisältää osat:
761310A-01 Aaltoliike ja optiikka, luennot ja tentti
761310A-02 Aaltoliike ja optiikka, laboratoriotyöt

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa