Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
761115P Fysiikan laboratoriotyöt 1, 5 op 
Tunniste 761115P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Fysiikan laboratoriotyöt 1  Lyhenne Fysiikan labora 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Lauri Hautala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Kevätlukukausi, periodit 3 ja 4

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa tehdä turvallisesti fysiikan mittauksia, käyttää mittalaitteita, lukea erilaisia näyttöjä, käsitellä mittaustuloksia, laskea niille virherajat sekä kirjoittaa laboratorioharjoitustyöstä asiallisen raportin.

 
Sisältö 

Mittausten tekeminen on fyysikolle tärkeä taito. Niihin opiskelijat johdatetaan luentojen ja laboratoriossa tehtävien ryhmätöiden avulla. Työturvallisuus on oleellinen osa laboratoriotöitä myös fysiikassa. Kurssilla opitaan käyttämään erilaisia mittareita ja mittalaitteita. Mittaustuloksista lasketaan todennäköisin arvo sekä sen tarkkuutta arvioidaan. Tällä kurssilla opittuja taitoja voidaan soveltaa suoraan Fysiikan laboratoriotyöt 2 ja 3 -opintojaksoilla.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

12 h luentoja, 16 h laboratoriotöitä ja 107 h itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Fysiikan pääaineopiskelijat. Opintojaksolle voivat osallistua myös muut Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei erityisiä esitietovaatimuksia.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksolla ei ole yhteyksiä muihin opintojaksoihin.

 
Oppimateriaali 

Kurssilla käytetty materiaali ilmoitetaan kurssin alkuvaiheessa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssi arvostellaan kurssin aikana toteutettujen harjoitustöiden avulla. Tarkemmat ohjeet annetaan kurssin alussa.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0-5, jossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Lauri Hautala

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

 
Lisätiedot 

Suoritusaikataulu, tarkemmat ohjeet ja materiaali löytyy kurssin kotisivulta Moodlesta (moodle.oulu.fi).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Fysiikan laboratoriotyöt 1  Opintojakso  Lauri Hautala  05.01.21 -09.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa