Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
761115P Fysiikan laboratoriotyöt 1, 5 op 
Tunniste 761115P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Fysiikan laboratoriotyöt 1  Lyhenne Fysiikan labora 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Lauri Hautala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa tehdä turvallisesti fysiikan mittauksia, käyttää mittalaitteita, lukea erilaisia näyttöjä, käsitellä mittaustuloksia, laskea niille virherajat sekä kirjoittaa laboratorioharjoitustyöstä asiallinen raportti.

 
Sisältö 

Laboratoriotöiden tekeminen on fyysikolle tärkeä taito. Niihin opiskelijat johdatetaan luentojen ja laboratoriossa tehtävien ryhmätöiden avulla. Työturvallisuus on oleellinen osa laboratoriotöitä myös fysiikassa. Kurssilla opitaan käyttämään erilaisia mittareita ja mittalaitteita. Mittaustuloksista lasketaan todennäköisin arvo sekä sen tarkkuus virhearviomenetelmällä. Tällä kurssilla opittuja taitoja voidaan soveltaa suoraan Fysiikan laboratoriotyöt 2 ja 3 -opintojaksoilla.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

10 h luentoja ja 20 h laboratoriotöitä. Itsenäistä työskentelyä noin 103 tuntia, josta noin 40 tuntia työraporttien laadintaa. Opintojaksoon sisältyy viisi ryhmissä tehtävää harjoitustyötä (á 4 h).

 
Kohderyhmä 

Opintojaksolle voivat osallistua Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei erityisiä esitietovaatimuksia.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

800149P Johdatus LaTexiin

 
Oppimateriaali 

Luennoilla ilmoitettava materiaali. Laboratoriotöiden työohjeet.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Viisi työraporttia ja päätekoe. Arvosanassa raportit painolla 2/5 ja päätekoe painolla 3/5.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Lauri Hautala

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua

 
Lisätiedot 

Sisältää osat:

761115P-01 Fysiikan laboratoriotyöt 1, luento ja tentti

761115P-02 Fysiikan laboratoriotyöt 1, laboratorioharjoitukset

761115P-03 Fysiikan laboratoriotyöt 1, Johdatus LaTeXiin

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Fysiikan laboratoriotyöt 1  Opintojakso  Lauri Hautala  05.01.21 -09.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa