Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
413067S Koulutussosiologia, 5 op 
Tunniste 413067S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Koulutussosiologia  Lyhenne Koulutussosiolo 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ulvinen, Veli-Matti Terho 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi/englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija perehtyy oman valinnan ja kiinnostuksensa mukaan johonkin koulutussosiologiseen näkökulmaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • arvioida koulutussosiologisen asiantuntijuuden merkitystä työelämässä kasvatuksen kentillä
  • analysoida erilaisia tapoja edistää koulutusjärjestelmän kehittymistä
 
Sisältö 

Suoritetaan koulutussosiologinen projektityö kirjatenttinä, esseenä, korvaavina luentosarjoina tai muulla tavoin, esimerkiksi osallistumalla kasvatustieteiden tiedekunnassa menossa olevaan tutkimus- tai muuhun kasvatustieteellistä asiantuntijuutta ja työelämäosaamista kehittävään projektiin. Suoritustavasta, kirjallisuudesta ja muista suoritukseen liittyvistä asioista sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa.

 
Järjestämistapa 

Itsenäistä työskentelyä

 
Toteutustavat 

Itsenäistä työskentelyä 135 h

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan maisterivaiheen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa kasvatustieteen vapaavalintaisia syventäviä opintoja

 
Oppimateriaali 

Vähintään 4 teosta seuraavista:

· Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

· Apple, M. W., Ball, S. J., & Gandin, L. A. (Eds.). (2010). The Routledge international handbook of the sociology of education. New York, NY: Routledge.

· Arum, R., Beattie, I. R., & Ford, K. (Eds.). (2011). The structure of schooling: Readings in the sociology of education. Los Angeles, CA: Sage.

· Ballantine, J. H., & Spade, J. Z. (Eds.). (2012). Schools and society: A sociological approach to education. Los Angeles, CA: Sage.

· Demaine, J. (Ed.). (2001). Sociology of education today. London, United Kingdom: Palgrave.

· Luhmann, N., & Schorr, K.-E. (2000). Problems of reflection in the system of education. Münster, Germany: Waxmann.

· Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). Globalizing education policy. London, United Kingdom: Routledge.

· Simola, H. (Ed.). (2014). Finnish education mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. London, United Kingdom: Routledge.

· Torres, C. A., & Antikainen, A. (Eds.). (2003). The international handbook on the sociology of education: An international assessment of new research and theory. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

· Verdugo, R. R. (Ed.). (2014). Educational reform in Europe: History, culture, and ideology. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

 

Voit vaihtoehtoisesti käyttää 413067S Koulutussosiologia (5 op) kurssisuorituksessa joitain näistä (vähintään yksi artikkeli / teos):

E-kirja Ellibs-palvelussa https://www.ellibslibrary.com/fi/oy (OYK:n Ellibs-osoite)

· Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

 

E-kirja Open source -julkaisuna

· Sanger, C. S., & Gleason, N. W. (2020). Diversity and inclusion in global higher education: Lessons from across Asia. Singapore: Springer Nature. target=_blank>https://doi.org/10.1007/978-981-15-1628-3

E-kirja Dawsonera-palvelussa (OYK; kirjaudu omilla tunnuksillasi)

Ball, S. J. (Ed.). (2004). The RoutledgeFalmer reader in sociology of education.London, United Kingdom: RoutledgeFalmer.

Mollenhauer, K. (2014). Forgotten connections: On culture and upbringing (N. Friesen, Ed. and Trans.).New York, NY: Routledge.

 

E-kirja EBSCOhost Ebook Academic Collection - World Wide -palvelussa (OYK; kirjaudu omilla tunnuksillasi)

Ainsworth, J. (Ed.). (2013). Sociology of education: An A-to-Z guide.Thousand Oaks, CA: Sage.
Bendix Petersen, E., & Millei, Z. (Eds.). (2016). Interrupting the psy-disciplines in education. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan.
Browning, G. K., Halcli, A. & Webster, F. (Eds.). (2000). Understanding contemporary society: Theories of the present.Thousand Oaks, CA: Sage.
Carpenter, S., & Mojab, S. (2017). Youth as/in crisis: Young people, public policy, and politics of learning.Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers.
Mitchell, T. R., & Torres, C. A. (Eds.). (1998). Sociology of education: Emerging perspectives.Albany, NY: State University of New York Press.
Park, H., & Kao, G. (Eds.). (2018). Research in the sociology of education (1st ed.).Bingley, United Kingdom: Emerald Publishing.
Simola, H. (Ed.). (2014). Finnish education mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. London, United Kingdom: Routledge.
Verdugo, R. R. (Ed.). (2014). Educational reform in Europe: History, culture, and ideology.Charlotte, NC: Information Age Publishing.
Warnick, J. E., Warnick, K., & Laffoon, A. (Eds.). (2010). Educational policy and practice: The good, the bad and the pseudoscience.New York, NY: Nova Science Publishers.
Whitburn, B., & Plows, V. (Eds.). (2017). Inclusive education: Making sense of everyday practice.Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers.

Whitty, G. (2002). Making sense of education policy: Studies in the sociology and politics of education.Thousand Oaks, CA: Chapman.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti, essee tai erikseen sovittava projektityö.

Kurssisuorituksen arviointikriteerit:

  • 0 = työ on keskeneräinen, katkonainen, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta.

  • 1 = työ on erittäin pintapuolinen, asiat esitetään täysin irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on heikkoa.

  • 2 = työ on pintapuolinen, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.

  • 3 = työssä on pohtiva ote ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa; punainen lanka on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

  • 4 = työn jäsentely on jokseenkin analyyttinen, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

  • 5 = työn jäsentely on systemaattinen ja analyyttinen, asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Veli-Matti Ulvinen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa