Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
406060A Ilmiöt, kielitietoisuus ja ongelmanratkaisu, 5 op 
Tunniste 406060A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Ilmiöt, kielitietoisuus ja ongelmanratkaisu  Lyhenne Ilmiöt, kieliti 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine2564 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Sääskilahti, Minna Susanna 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi, englanti ITE-ohjelmassa

 
Ajoitus 

2. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa: 

 • käyttää projektiperustaisessa oppimisessa esimerkiksi tutkivaa tai ongelmalähtöistä oppimista 
 • suunnitella laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia ja sitä kehittävää arviointia 
 • soveltaa ongelmanratkaisutaitoja matematiikan opetuksessa 
 • tunnistaa arjesta ja luonnosta yhteyksiä fysiikan ja kemian keskeisiin käsitteisiin 
 • soveltaa ilmiöpohjaisessa oppimisessa alakoulun oppiaineiden sisältöjä ja tavoitteita laaja-alaisesti 
 • tunnistaa kielitietoisuuden merkityksen opetuksessa ja oppimisessa 
 • soveltaa kielitietoisen opetuksen peruslähtökohtia oppimiskokonaisuuden suunnittelussa 
 
Sisältö 

Keskeiset sisällöt:  

 • Ongelmanratkaisutaidot
 • Ajattelun taidot matematiikassa
 • Ennakkokäsitykset opetuksen lähtökohtana 
 • Fysiikka ja kemia arjen ilmiöinä 
 • Kielitietoisuus ja monilukutaito
 • Peruskoulun opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen alueet 
 • Itsearvio, vertaisarvio ja laajan opintokokonaisuuden arviointi osana opettajan ammattitaitoa 
 • STEAM opetuksessa
 • Paikallisesti ja yhteiskunnallisesti ajankohtaiset teemat matematiikassa ja luonnontieteissä 
 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

4h luentoja, 26h harjoituksia 

 
Kohderyhmä 

Luokanopettajakoulutusten opiskelijat sekä erillisen sivuaineoikeuden monialaisiin opintoihin saaneet opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ympäristöoppi I: Elävä ympäristö, Matematiikka, Äidinkieli ja kirjallisuus I: Kieli ja tekstitaidot 

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa luokanopettajakoulutuksen monialaisia opintoja, kurssi tehdään KKT:n yhteydessä.

 
Oppimateriaali 

Materiaali sovitaan yhdessä opintojakson alussa

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 
 • Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin 
 • Itsenäisten kurssitehtävien ja ryhmätöiden tekeminen hyväksytysti 
 • Laaja-alaisen oppimiskokonaisuuden jaksosuunnitelma 
 • Itsearviointi ja vertaisarviointi  

Opintojakson arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Lue lisää opintosuorituksen arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Sääskilahti, Minna Susanna 

 
Työelämäyhteistyö 

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Ilmiöt, kielitietoisuus ja ongelmanratkaisu  Opintojakso  Sääskilahti, Minna Susanna  31.08.20 -09.06.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa