Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
402757P Projektityö, 5 op 
Tunniste 402757P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Projektityö  Lyhenne Projektityö 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine2574 Varhaislapsuus ja kulttuurit 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jaakko Moilanen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi/englanti

 
Ajoitus 

1.- 4. periodi (kaksi toteutusta: syksy ja kevät)

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa 

  • suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja esitellä yhteisöllistä projektityötä 
  • arvioida projektityölle luonteenomaisia piirteitä ja toimintatapoja 
  • määritellä omaa asiantuntijuuttaan ja sen kehittymistä projektityössä 
 
Sisältö 
  • projektin suunnittelu, toteutus, dokumentointi, esittely ja arviointi 
  • Yhteistoiminnallisuus 
 
Järjestämistapa 

Lähiopetus/verkkotyöskentely/projektityö


 
Toteutustavat 

40h kontaktiopetusta 

95h itsenäistä työskentelyä 

 
Kohderyhmä 

Lasten kulttuuri –sivuainetta suorittavat opiskelijat ja vaihto-opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

ei ole

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Osa “Lasten kulttuuri” -sivuainekokonaisuutta (25op)

 
Oppimateriaali 

sovitaan opintojakson alussa 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen kurssin toteutukseensitoutuminen projektityöskentelyyn ja itsenäisten tehtävien hyväksytty suorittaminen. 

0 = Opiskelijan suoritus on keskeneräinen tai puutteellinen eikä osoita osaamistavoitteiden mukaista osaamista. 

1 = Opiskelija osoittaa vähäistä osaamistavoitteiden suuntaista osaamista, mutta yhden tai useamman tavoitteen kohdalla osaaminen jää puuttuvaksi tai pinnalliseksi. Opiskelija ei sovella tai käytä opintojakson keskeistä teoria-ainesta juuri lainkaan. 

2 = Opiskelijan suoritus on tavoitteiden suuntainen mutta osoittaa vain pinnallista osaamista. Suoritus osoittaa opintojakson sisällön omaksumista suppeasti ja osittaisesti muistamisen tasolla. 

3 = Opiskelijan suoritus on tavoitteiden suuntainen. Opiskelija käsittelee ja jäsentää opintojakson keskeistä sisältöä muistamisen ja kuvaamisen tasolla mutta ilman soveltavaa tai analyyttista otetta. 

4 = Opiskelijan suoritus on osaamistavoitteiden mukainen. Hän osoittaa tuntevansa opintojakson keskeisen sisällön laajasti ja osaavansa soveltaa sitä tarkoituksenmukaisesti. 

5 = Opiskelija osoittaa osaamistavoitteiden mukaista osaamista syvällisesti, laajasti ja monipuolisesti. Hän osoittaa kykynsä kuvata, arvioida ja analysoida opintojakson keskeistä sisältöä sekä soveltaa sitä tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 
Arviointiasteikko 

0-5

 

 
Vastuuhenkilö 

Jaakko Moilanen

 
Työelämäyhteistyö 

kyllä

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Projektityö  Opintojakso  Jaakko Moilanen  15.08.20 -09.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa