Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
766384A LuK-seminaari, 4 op 
Tunniste 766384A  Voimassaolo 01.12.2015 -
Nimi LuK-seminaari  Lyhenne LuK-seminaari 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

4 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut tieteellisten tekstin erityispiirteisiin ja fysiikan alan yleisiin käytänteisiin, ja hänellä on sellaiset perustiedot tieteellisen tekstin kirjoittamisesta, jotta hän voi ohjatusti kirjoittaa kandidaatin tutkielmansa. Opiskelija osaa käyttää fysiikan tutkimuksessa tärkeitä tieteellisiä kommunikointitaitoja.

 
Sisältö 

Tutkimukseen liittyy oleellisena osana raportointi ja tiedon hankkiminen. Opintojaksossa opastetaan suulliseen (seminaariesitelmä) raportointiin sekä suullisen esitelmän opponointiin. Opintojakso antaa valmiudet aloittaa kandidaatin tutkielman kirjoittamisen ohjatusti.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

10 h luentoja, seminaariesitelmä ja esitelmien opponointi (noin 20 h), 77 h itsenäistä opiskelua

 
Kohderyhmä 

Pakollinen fysiikan opiskelijoille LuK-tutkinnossa. Seminaarissa 80 % läsnäolo.

 
Esitietovaatimukset 

Tiedonhankintakurssi (030005P) tulee suorittaa ennen seminaaria.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja.

 
Oppimateriaali 

Materiaalia saatavissa kurssin verkkosivuilta.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Pakollinen läsnäolo (n. 80 %) ja opponointi. Opiskelijoiden tulee pitää seminaariesitelmä, joka arvioidaan asteikolla 0-5. Mahdollisia kotitehtäviä.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Minna Patanen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt LuK-seminaari  Opintojakso  Minna Patanen  15.09.20 -16.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa