Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521290S Hajautetut järjestelmät, 5 op 
Tunniste 521290S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Hajautetut järjestelmät  Lyhenne Hajautetut järj 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Ojala, Timo Kullervo 

Kuvaus
Laajuus 

5 ECTS cr

 
Opetuskieli 

 In English.

 
Ajoitus 

Spring, period 3.

 
Osaamistavoitteet 

After completing the course, the student

1. is able to explain the key principles of distributed systems

2. apply the principles in evaluating major design paradigms used in implementing distributed systems

3. solve distributed systems related problems

4. design and implement a small distributed system

 
Sisältö 

Introduction, architectures, processes, communication, naming, synchronization, consistency and replication, fault tolerance, security, case studies.

 
Järjestämistapa 

Face-to-face.

 
Toteutustavat 

Lectures 22 h, exercises 16 h, project work 50 h, self-study 47 h.

 
Kohderyhmä 

M.Sc. students (computer science and engineering) and other Students of the University of Oulu

 
Esitietovaatimukset 

None.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time.

 
Oppimateriaali 

Required literature: Maarten van Steen and Andrew S. Tanenbaum, Distributed Systems – Principles and Paradigms, Third Edition, 2017.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

The course uses continuous assessment so that there are 2 intermediate exams. Alternatively, the course can also be passed with a final exam. The course includes a mandatory project work.

Read more about  assessment criteria at the University of Oulu webpage.

 
Arviointiasteikko 

Numerical scale 1-5; zero stands for a fail.

 
Vastuuhenkilö 

Timo Ojala

 
Työelämäyhteistyö 

None.

 
Lisätiedot 

Course work space can be found from University of Oulu Moodle platform moodle.oulu.fi.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Hajautetut järjestelmät  Opintojakso  Ojala, Timo Kullervo  12.01.21 -16.03.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa