Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521287A Johdatus tietokonejärjestelmiin, 5 op 
Tunniste 521287A  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Johdatus tietokonejärjestelmiin  Lyhenne Johdatus tietok 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Teemu Leppänen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi, kurssikirjallisuus ja harjoitusmateriaalit saatavilla Englanniksi.

 
Ajoitus 

Syksy, periodit 1-2.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietokoneen arkkitehtuurin ja keskusyksikön toiminnan yleisellä tasolla.
Hän hallitsee tietokoneen lukujärjestelmät ja tiedon esitystavat.
Hän hallitsee yleisellä tasolla kommunikoinnin oheislaitteiden kanssa.
Hän osaa toteuttaa pienimuotoisia C-kielisiä ohjelmia työasemille ja sulautetulle laitteelle.
Hän tunnistaa miten laiteläheinen ohjelmointi eroaa yleisestä ohjelmoinnista.

 
Sisältö 

Tietokoneen arkkitehtuuri ja keskusyksikön toiminta, tietotyypit ja muistinhallinta, keskeytykset, laiterekisterit ja I/O, tietokoneen ohjelmointi ja laiteläheinen ohjelmointi, C-kielen perusteet.

 
Järjestämistapa 

Verkko- ja lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Luennot (16h), ohjattuja harjoituksia (10-20h), laboratorioharjoitus (3h) ja harjoitustyö ryhmissä.

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

521141P Ohjelmoinnin alkeet

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja harjoitustehtäviä verkossa.

Lisäksi suositellaan toinen teoksista:
Patterson & Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, Kpl 1, 5. painos.
Bryant & O'Hallaron, Computer Systems: A Programmer's Perspective, Kpl 1, 3. painos.

Patterson & Hennessy, Computer Organization and Design, 5th Edition: The Hardware/Software Interface, 2014.

Bryant & O'Hallaron, Computer Systems: A Programmer's Perspective, 2016.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojakso suoritetaan tekemällä harjoitustehtäviä itsenäisesti, osallistumalla pakolliseen laboratorioharjoitukseen sekä tekemällä harjoitustyö ryhmässä. Opintojakson arviointi perustuu harjoitustehtäviin ja harjoitustyöhön. Tarkemmat arviointiperusteet julkaistaan vuosittain luentomateriaalissa.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 1-5; nolla merkitsee hylättyä.

 
Vastuuhenkilö 

Teemu Leppänen

 
Työelämäyhteistyö 

Kurssilla pyritään mahdolisuuksien mukaan järjestämään vierailuluento ohjelmistoteollisuudesta.

 
Lisätiedot 

Kurssin sähköinen oppimisalusta on Lovelace (lovelace.oulu.fi).

Opintojakso korvaa opintojakson 521142A Laiteläheinen ohjelmointi.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus tietokonejärjestelmiin  Opintojakso  Teemu Leppänen  30.08.21 -20.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa