Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op 
Tunniste 694672S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus  Lyhenne Tietohallinnon 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Anna Suorsa 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 t opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi tai englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa analysoida tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, menetelmiä ja välineitä sekä perustella niiden merkitystä ja tehtävää erilaisissa informaatio- ja organisaatioympäristöissä.

 
Sisältö 

Tietohallinto, tietojohtaminen, informaatio ja tieto organisaatioympäristössä, tiedon jakaminen ja uuden tiedon luominen tietoperustaisissa organisaatiossa.

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Kirjallisuustentti. 135 t itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

 
Oppimateriaali 

Hislop, D. (2013) Knowledge Management in organizations. A critical introduction. 3 rd ed.

Dalkir, K. (2011) Knowledge Management in theory and practice. 2 nd ed.

Chu, S., Ritter, W. & Hawamdeh, S. (Toim.) (2010) Managing knowledge for global and collaborative innovations. Series on Innovation and Knowledge Management, Vol. 3.

Becerra-Fernandez, I. & Leidner, D. (Toim.) (2008) Knowledge management: an evolutionary view.  

McInerney, C. & Koenig, M.E.D. (Toim.) (2011) Knowledge Management processes in organizations.

Känsäkoski, H. (2014) Value creation in childhood obesity care and prevention.

http://herkules.oulu.fi/isbn9789526204130/isbn9789526204130.pdf

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallisuustentti

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Anna Suorsa

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Suoritetaan tiedekuntatenttipäivänä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus  Yleinen tentti  Anna Suorsa 
23.08.19pe 12.00-15.00