Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
408043S Pro gradu -tutkielma, 30 op 
Tunniste 408043S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Pro gradu -tutkielma  Lyhenne Pro gradu -tutk 
Laajuus30 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiLopputyö   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus
Lisätiedot 

”ks. tiedot 408044S Graduseminaari” 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa