Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
811177P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä, 5 op 
Tunniste 811177P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä  Lyhenne Ihminen tietote 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3259 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Tonja Molin-Juustila 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä.

 

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodilla 2. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on kandiopintojen 1. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
* tarkastella ihmistä sekä tietotekniikan käyttäjänä että kehittäjänä,
* selittää muutaman, ilmiön kannalta keskeisen käsitteen ja ymmärtää näiden käsitteiden merkityksen käytännössä sekä
* kuvailla käytettävyystutkimuksen taustoja ja tieteellistä pohjaa.

 
Sisältö 

Kurssin keskeisiä teemoja ja käsitteitä ovat tietotekniikan moninaisuus, ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä, käytettävyys, käyttö- ja käyttäjäkokemus sekä käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja palvelusuunnittelu.

 

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus. 

 

 
Toteutustavat 

Luennot (24 h), kotitehtävät ja kurssikirjallisuuteen perustuva kirjallinen tehtävä (n. 106 h).

 
Kohderyhmä 

Kandidaattivaiheen opiskelijat.

 
Oppimateriaali 

Antti Oulasvirta (toim.): "Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus" (2011), osat I ja II. Lisäksi luento- ja muu oheismateriaali.

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kotitehtävät, kirjaessee ja valinnainen syventävä tehtävä.

 

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen asteikko 1-5 tai hylätty.

 

 

 


 
Vastuuhenkilö 

Tonja Molin-Juustila

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä  Opintojakso  Tonja Molin-Juustila  28.10.19 -20.12.19

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa