Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
811177P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä, 5 op 
Tunniste 811177P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä  Lyhenne Ihminen tietote 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3259 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Tonja Molin-Juustila 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä.

 

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodilla 2. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 1. vuoden syyslukukausi.

 

 

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella ihmistä sekä tietotekniikan käyttäjänä että kehittäjänä. Opiskelija hallitsee muutaman, ilmiön kannalta keskeisen käsitteen ja ymmärtää näiden käsitteiden merkityksen käytännössä. Opiskelija tuntee käytettävyystutkimuksen taustoja ja tieteellistä pohjaa.

 

 
Sisältö 

Kurssin keskeisiä teemoja ja käsitteitä ovat tietotekniikan moninaisuus, ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä, käytettävyys, käyttö- ja käyttäjäkokemus sekä käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja palvelusuunnittelu.

 

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus. 

 

 
Toteutustavat 

Luennot (24 h), kotitehtävät ja kurssikirjallisuuteen perustuva kirjallinen tehtävä (n. 106 h).

 
Kohderyhmä 

Kandidaattivaiheen opiskelijat.

 
Oppimateriaali 

Antti Oulasvirta (toim.): "Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus" (2011), osat I ja II. Lisäksi luento- ja muu oheismateriaali.

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kotitehtävät, kirjaessee ja valinnainen syventävä tehtävä.

 

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen asteikko 1-5 tai hylätty.

 

 

 


 
Vastuuhenkilö 

Tonja Molin-Juustila

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä  Opintojakso  Tonja Molin-Juustila  28.10.19 -09.12.19

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa