Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
811167P Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, 5 op 
Tunniste 811167P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet  Lyhenne Tietojärjestelm 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3259 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Mikko Rajanen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä.

 

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella, periodilla 3. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 2. vuoden kevätlukukausi.

 

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa: selittää tietojärjestelmien teknisen tason suunnittelun pääalueet, tietojärjestelmien suunnittelun keskeiset prosessimallit, vaatimusmäärittelyn perusteet, tietojärjestelmien käyttöönoton perusteet, ja tietojärjestelmien arvioinnin perusteet, sekä osaa tuottaa käyttötapauskuvauksia, käyttötapauskaavioita sekä muita kuvaustapoja tietojärjestelmän toimintaympäristön kuvaukseen.

 
Sisältö 

Tietojärjestelmien peruskäsitteet, tietojärjestelmien suunnittelun peruskäsitteet, tietojärjestelmän mallintaminen, tietojärjestelmän toimintaympäristön mallintaminen, tietojärjestelmien kehittämisen prosessimallit, tietojärjestelmien vaatimusmäärittely, tietojärjestelmän arviointi.

 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 

 
Toteutustavat 

Luennot 27 h, harjoitukset 21 h, harjoitustyö 85 h, tentti 3 h.

 

 
Kohderyhmä 

Kandidaattivaiheen opiskelijat.

 
Oppimateriaali 

Satzinger, Jackson ja Burd (2007), Systems Analysis and Design in a Changing World. Hoffer, George and Valacich (2008), Modern systems Analysis and Design, 5. painos.

 

 


 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssi suoritetaan tentillä ja ryhmässä harjoituksissa tehtävällä harjoituskertojen aiheet kokoavalla harjoitustyöllä, joka esitellään harjoitusten lopussa.

 

 

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen asteikko 1-5 tai hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Mikko Rajanen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet  Opintojakso  Mikko Rajanen  19.09.19 -27.02.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa