Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
750656S Syventävien aineiden loppukuulustelu, 10 op 
Tunniste 750656S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Syventävien aineiden loppukuulustelu  Lyhenne Syventävien ain 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3205 Biologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Kuvaus
Laajuus 

10 op / 267 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Kirjavalinnasta riippuva, tenttivastaukset suomi / englanti.

 
Ajoitus 

FM-tutkinto 1.-2. v.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija kykenee selittämään syvällisesti oman pääaineensa keskeiset menetelmät, tulokset ja niiden pohjalta muotoillut teoriat.

 
Sisältö 

Kuulustelussa tentittävät kirjat on sovittava vastuuopettajan kanssa.

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen opiskelu: kirjatentti.

 
Toteutustavat 

Kirjatentti (3 h). Tentti suoritetaan Examinariumissa, ohjeet: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/examinarium 

 
Kohderyhmä 

AO, BT ja EKO: pakollinen.

 
Esitietovaatimukset 

Ei.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Kuulustelussa tentittävät kirjat on sovittava professorin kanssa.

PÄÄAINE EKOLOGIA

Eläinekologiaan erikoistuvat (prof. Timo Muotka):

 •  Begon, M., Townsend, C.R. & Harper, J.L. 2006: Ecology. From Individuals to Ecosystems. - Blackwell, 658 s., (8 op)
 •  Ridley, M. 2004: Evolution - Blackwell, 198 s. (sivut 347-520 ja 590-613), (2 op) tai
 •  Futuyma, D.J. 2005: Evolution - Sinauer, 200 s. (luvut 2-6, 13, 15-16, 21), (2 op).
  Tai muuta erikseen sovittavaa kirjallisuutta

 

 Kasviekologiaan erikoistuva (Anna Liisa Ruotsalainen):

 •  Schultze, E.-D., Beck, E., K. Muller-Hohenstein. 2002. Plant ecology. Springer.
 •  Crawford, R.M.M. 2008. Plants at the margin. Cambridge. (Tarvitsen itse myös kopion)
 •  Keddy, P.A. Plants and Vegetation. Origin, processes,  consequences. Cambridge. 
 • Chapin, Matson & Mooney 2002. Principles of terrestrial ecosystem ecology. Springer.
  Tai muuta erikseen sovittavaa kirjallisuutta

 

PÄÄAINE BIOTIEDE

 Genetiikkaan erikoistuvat (Heikki Helanterä):

 •  Lewin Genes (XI) (tai vastaava)
 • Osa tästä oppikirjasta voidaan korvata muun genetiikan alan kirjalla esimerkiksi ihmisgenetiikan, evolutiivisen-, populaatio-, luonnonsuojelu- tai kvantitatiivisen genetiikan tai bioinformatiikan alalta. Tästä sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kasvifysiologiaan erikoistuvat (prof. Hely Häggman)

 •  Taiz, L. et al. 2015. Plant Physiology and Development. Sixth Edition.761 p. Sinauer Associates, Inc. ISBN- 9781605352558

 Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti.

Suoritetaan Examinariumissa: http://www.oulu.fi/english/studying/examinarium

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Heikki Helanterä, Hely Häggman, Anna Liisa Ruotsalainen tai Timo Muotka.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa