Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
750649S Valinnaiset kuulustelut, 2-10 op 
Tunniste 750649S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Valinnaiset kuulustelut  Lyhenne Valinnaiset kuu 
Laajuus2-10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3205 Biologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Kuvaus
Laajuus 

2-10 op / 53-267 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Kirjavalinnasta riippuva.

 
Ajoitus 

LuK-tutkinto 2.-3. v., FM-tutkinto 1.-2. v, FT-tutkinto.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee itsenäisen opiskelun tuloksena syvällisesti jonkin biologian erikoisalan.

 
Sisältö 

Mahdollisuus tenttiä muihin opintojaksoihin kuulumattomia oppikirjoja.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Kirjatentti Examinariumissa.

 
Kohderyhmä 

-

 
Esitietovaatimukset 

Ei.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Kuulustelun aihe, laajuus ja kirjat sovitaan opettajan kanssa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjatentti Examinariumissa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Timo Muotka (EKOe), Anna Liisa Ruotsalainen (EKOk), Seppo Rytkönen (EKOe), Heikki Helanterä (BTg) ja Hely Häggman (BTk).

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa