Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
805349A Uskottavuus- ja Bayes-päättely, 5 op 
Tunniste 805349A  Voimassaolo 01.06.2015 -
Nimi Uskottavuus- ja Bayes-päättely  Lyhenne Uskottavuus- ja 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3266 Tilastotiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Läärä Esa 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

LuK-opintojen 2. tai 3. opintovuoden kevät

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa selostaa uskottavuuspäättelyn pääperiaatteet, johtaa vähäparametristen mallien uskottavuusfunktiot, laskea niihin pohjautuvat uskottavuussuureet sekä tulkita näin saatuja tuloksia.

 
Sisältö 

Tilastollinen malli ja havaintoaineisto; uskottavuusfunktio, log-uskottavuus, pistemäärä ja informaatio; suurimman uskottavuuden estimointi, suhteellinen uskottavuus, uskottavuusväli ja -alue, profiiliuskottavuus; log-uskottavuuden normaaliapproksimaatio; R-ympäristön käyttö päättelytehtävissä.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot (28 h), lasku- ja mikroluokkaharjoitukset (14 h) ja omatoiminen opiskelu.

 
Kohderyhmä 

Tilastotieteen pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Johdatus regressio- ja varianssianalyysiin, Todennäköisyyslaskenta

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Tarvitaan esitietoina lähes kaikilla muilla tilastotieteen aine- ja syventävien opintojen kursseilla

 
Oppimateriaali 

Migon, H.S., Gamerman, D., Louzada, F. Statistical Inference: An Integrated Approach, Second Edition. Chapman and Hall/CRC, 2014; Pawitan, Y: In All Likelihood: Statistical Modelling and Inference Using Likelihood, Oxford, 2001; Sprott, D. A.: Statistical Inference in Science, Springer, 2000; Kalbfleisch, J.G.: Probability and Statistical Inference, volume 2: Statistical Inference, Second Edition, Springer, 1985.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Hylätty, 1-5

 
Vastuuhenkilö 

Esa Läärä

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Uskottavuus- ja Bayes-päättely  Opintojakso  Läärä Esa  10.01.22 -01.03.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Uskottavuus- ja Bayes-päättely tentti  Tentti  Läärä Esa  02.03.22