Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
555203P Opiskelutaidot, 2 op 
Tunniste 555203P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Opiskelutaidot  Lyhenne Opiskelutaidot 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine6310 Tuotantotalous 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tuotantotalouden ala 

Opettajat
Nimi
Jukka Majava 

Kuvaus
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. vsk 1. - 3. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa suunnitella omia opintojaan sekä ajankäyttöään tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan perustuen. Hän tuntee opintopolkunsa vaiheet ja osaa käyttää opiskeluun tarkoitettuja työkaluja apuna opintojensa suunnittelussa. Lisäksi opiskelija tietää mistä voi saada tukea opintojensa suunnitteluun eri elämäntilanteissa sekä opintojen vaiheissa.

 
Sisältö 

Orientoituminen opintoihin:

 • Tutkinto-ohjelman vastaanotto (1 h)
 • Tutustumista ja opintojen aloituksen pikastartti (2 x 1h) - pienryhmäohjaajien ohjauksessa
 • Tuta-opiskelijan opintopolun vaiheet (1 h)
 • Opiskelun työkalut ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (OodiHOPS) laadinta (1 h)
 • Kieli-ja viestintäopintojen info (1 h)
 • Kirjastoinfo (1 h)
 • Uusien opiskelijoiden ja henkilöstön tutustumistilaisuus (2 h)
 • Yrityssimulaatio (8 h)
 • ryhmäytymistä Lättyillan merkeissä (4 h)

1. vsk omaopettajaohjaus ryhmässä

 • syyskuussa: tutustuminen sekä omaopettajan rooli (sis. orientaatiotapahtumiin)
 • marraskuussa: tekniikan sivuaineinfo (2 h)
 • joulukuussa: tekniikan sivuaineen valinta ja HOPS:n muokkaus (2 h)
 • tammikuussa: Työnhaun ohjaus ja cv:n laadinta (2 h)
 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Pienryhmäohjaus, omaopettajaohjaus, opintoneuvojan ryhmäohjaus, tutkinto-ohjelman ja teknillisen tiedekunnan järjestämät info/tutustumistilaisuudet

 
Kohderyhmä 

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Opiskeluun liittyvät

Muut tuotantotalouden opiskeluun liittyvät, joiden sisällöt siirtyvät vaiheittain Opiskelijalle-sivustolle ja TUTAOhjuriin

Muut verkkosivut

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen Orientaatioviikon tilaisuuksiin ja 1. vsk omaopettajaohjauksiin sekä hyväksytty eHOPS viimeistään tammikuussa.Omaopettaja antaa opintojaksosta suoritusmerkinnän hyväksytyn eHOPSin perusteella.

 
Arviointiasteikko 

Käytetään sanallista arviointiasteikkoa ” hyväksytty/hylätty”. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Jukka Majava

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Opintojakson suoritukseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä omaopettajaan.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Opiskelutaidot  Opintojakso  Jukka Majava  06.08.20 -09.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa