Data on the course

Show instruction and examinations
404021A Contributing to the University Community, 1-10 ECTS cr 
Code 404021A  Validity 01.08.2014 -
Name Contributing to the University Community  Abbreviation Contributing to 
Scope1-10 ECTS cr   
Type Intermediate Studies Discipline 
TypeCourse   
  Grading1 - 5, pass, fail 
 
   
Unit Faculty of Education 

Description
ECTS Credits 

1-10 op

 
Language of instruction 

Suomi / Englanti

 
Timing 

Yliopisto-opintojen aikana

 
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa yliopistollisissa luottamustehtävissä edellytettäviä taitoja (vuorovaikutustaidot, kokoustekniikka, ryhmässä toimiminen, yhteistyötaidot, johtamisvalmiudet)
  • arvioida kriittisesti ratkaistavaksi tulevia asioita, ottaa kantaa päätettäväksi tuleviin asioihin ja perustella näkemyksiään
  • hoitaa luottamustoimeen liittyvät tehtävät vastuullisella tavalla
 
Contents 

Opintojakso voi koostua useammasta luottamustehtävässä toimimisesta seuraavasti:

- Ylioppilaskunnan hallitus 1 vuosi 4-5 op
- Ylioppilaskunnan edustajisto 2 vuotta 2 op
- Yliopiston hallitus 1 vuosi 2 op
- Yliopistokollegio 2 vuotta 2 op
- Koulutusneuvosto 1 vuosi 2 op
- Tiedekuntahallitus 2 vuotta 2 op
- Ainejärjestön hallitus 1 vuosi 1-3 op
- Valtakunnallinen opiskelijajärjestö 1 vuosi esim. SYL:n/SOOLin/Specian hallitus 1-5 op

- Muut merkittävät koulutuspoliittiset ja/tai opetuksen kehittämiseen liittyvät tehtävät 1-3 op

 Suorituksen laajuuden arvioi dokumentaation perusteella koulutuksen suunnittelija edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

 
Mode of delivery 

Itsenäinen työskentely

 
Learning activities and teaching methods 

Itsenäinen raportointi

 
Target group 

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

 
Prerequisites and co-requisites 

Ei ole

 
Recommended optional programme components 

Ei ole

 
Recommended or required reading 

Ei ole

 
Assessment methods and criteria 

Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa luottamustehtävän/ -tehtävien  hoitamisesta, jossa käsittelee mm. seuraavia asioita:

1. Missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka aktiivisesti toimintaan osallistunut?
2. Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä? (Erityisesti näitä työelämätaitoja pohtien: Viestintätaidot, sosiaaliset taidot, tekniset taidot, kansainvälinen osaaminen, kaupallinen ja taloudellinen osaaminen sekä itsetuntemuksen kehittyminen)
3. Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa?
4. Miten asioiden valmistelua tulisi opiskelijan mielestä kehittää?


Oppimispäiväkirja ja todistus luottamustehtävän hoitamisesta palautetaan oman koulutuksen suunnittelijalle, joka määrittelee myönnettävien opintopisteiden määrän. Oppimispäiväkirjan laajuus on 3-5 sivua.

 
Grading 

Hyväksytty/hylätty

 
Person responsible 

Tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija

 
Working life cooperation 

ei ole

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi