Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
404021A Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä, 1-10 op 
Tunniste 404021A  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä  Lyhenne Vaikuttaminen y 
Laajuus1-10 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

1-10 op

 
Opetuskieli 

Suomi / Englanti

 
Ajoitus 

Yliopisto-opintojen aikana

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa yliopistollisissa luottamustehtävissä edellytettäviä taitoja (vuorovaikutustaidot, kokoustekniikka, ryhmässä toimiminen, yhteistyötaidot, johtamisvalmiudet)
  • arvioida kriittisesti ratkaistavaksi tulevia asioita, ottaa kantaa päätettäväksi tuleviin asioihin ja perustella näkemyksiään
  • hoitaa luottamustoimeen liittyvät tehtävät vastuullisella tavalla
 
Sisältö 

Opintojakso voi koostua useammasta luottamustehtävässä toimimisesta seuraavasti:

- Ylioppilaskunnan hallitus 1 vuosi 4-5 op
- Ylioppilaskunnan edustajisto 2 vuotta 2 op
- Yliopiston hallitus 1 vuosi 2 op
- Yliopistokollegio 2 vuotta 2 op
- Koulutusneuvosto 1 vuosi 2 op
- Tiedekuntahallitus 2 vuotta 2 op
- Ainejärjestön hallitus 1 vuosi 1-3 op
- Valtakunnallinen opiskelijajärjestö 1 vuosi esim. SYL:n/SOOLin/Specian hallitus 1-5 op

- Muut merkittävät koulutuspoliittiset ja/tai opetuksen kehittämiseen liittyvät tehtävät 1-3 op

 Suorituksen laajuuden arvioi dokumentaation perusteella koulutuksen suunnittelija edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen työskentely

 
Toteutustavat 

Itsenäinen raportointi

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei ole

 
Oppimateriaali 

Ei ole

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa luottamustehtävän/ -tehtävien  hoitamisesta, jossa käsittelee mm. seuraavia asioita:

1. Missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka aktiivisesti toimintaan osallistunut?
2. Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä? (Erityisesti näitä työelämätaitoja pohtien: Viestintätaidot, sosiaaliset taidot, tekniset taidot, kansainvälinen osaaminen, kaupallinen ja taloudellinen osaaminen sekä itsetuntemuksen kehittyminen)
3. Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa?
4. Miten asioiden valmistelua tulisi opiskelijan mielestä kehittää?


Oppimispäiväkirja ja todistus luottamustehtävän hoitamisesta palautetaan oman koulutuksen suunnittelijalle, joka määrittelee myönnettävien opintopisteiden määrän. Oppimispäiväkirjan laajuus on 3-5 sivua.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija

 
Työelämäyhteistyö 

ei ole

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa